Δύο νέα προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

Στις 18 Σεπτεμβρίου βγαίνει στην αγορά το νέο ΤΕΠΙΧ
18 Σεπτεμβρίου, 2020
ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση εργασιακού κόστους 80% σε νέες 12μηνες προσλήψεις
18 Σεπτεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Δύο νέα προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

18/09/2020

Στη δημιουργία θερμοκοιτίδων και δομών στήριξης των επιχειρήσεων προχωρά η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ποιοι μπορούν να ιδρύσουν θερμοκοιτίδα. Ποιες οι προϋποθέσεις «εκκόλαψης» των επιχειρήσεων.

Το ποσό των 6 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η περιφέρεια Πελοποννήσου για τη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ θα διατεθούν 3 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και άλλα 3 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μίας Κεντρικής Δομής στήριξης επιχειρήσεων στην Τρίπολη και τεσσάρων Περιφερειακών Δομών, μία σε κάθε πόλη Περιφερειακής Ενότητας (Καλαμάτα, Ναύπλιο, Κόρινθο και Σπάρτη).

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θερμοκοιτίδων, οι επιχειρήσεις που σχεδιάζεται να υποστηριχθούν θα πρέπει να σχετίζονται με τους τομείς που τεκμηριωμένα παρουσιάζουν κατά προτεραιότητα, συνάφεια με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, επιλέξιμες θα είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του αγροδιατροφικού τομέα, του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, της μεταποίησης, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και λοιποί τομείς όπως παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, μαρμάρου).

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Αστικές Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016, Επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμια, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων και σε δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από τις θερμοκοιτίδες στους νέους εν δυνάμει επιχειρηματίες θα περιλαμβάνουν:

  • Ολοκληρωμένες φυσικές και άυλες υπηρεσίες φιλοξενίας στο χώρο εγκατάστασης
  • Καθοδήγηση ομάδων και νέων επιχειρήσεων, καθώς και εμβάθυνσης σε όλα τα στάδια μετατροπής μιας ιδέας σε ένα προϊόν ή μια επιχείρηση
  • Καθοδήγηση για πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μέσω ανάπτυξης διεπαφών των νεοφυών σχημάτων με χρηματοδοτικά σχήματα (κεφάλαια σποράς «seed-capital funds», δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων «business angels», πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις διεθνών, κρατικών και τοπικών φορέων)
  • Νομική, λογιστική και διοικητική υποστήριξη, μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης επί συγκεκριμένων διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και ανάπτυξης
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Παροχή υπηρεσιών mentoring και coaching, μέσω μητρώου εμπειρογνομώνων στον τομέα των επιχειρήσεων
  • Υπηρεσίες δικτύωσης
  • Υπηρεσίες διαμόρφωσης στρατηγικών εξόδου (exit strategies), ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία αποχώρησης από τη θερμοκοιτίδα και την πλήρη ενσωμάτωσή τους στις αγορές – Υπηρεσίες υποστήριξης πιλοτικής εφαρμογής με σκοπό να βοηθηθούν στην είσοδο τους και σταθεροποίηση τους στην αγορά κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που δεν έχουν συστήσει ακόμα επιχείρηση και χρειάζονται υποστήριξη στα πρώτα τους βήματα, ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στη Θερμοκοιτίδα και σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης να μην έχει ολοκληρωθεί η σχετική χρήση.

Η επιλογή των επιχειρήσεων ή των υποψηφίων επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν από τη θερμοκοιτίδα θα πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία θα πρέπει να προσδιορίσει ο δικαιούχος στο πλαίσιο της πρότασης χρηματοδότησης και να τα συνυποβάλει στην σχετική αίτησή του.

Ενδεικτικά κριτήρια που θα αξιολογούνται από επιτροπή αξιολόγησης που θα συστήσει ο δικαιούχος είναι η σαφήνεια της επιχειρηματικής ιδέας, η πρωτοτυπία, η στόχευση, η εκτίμηση για το μέγεθος της αγοράς και τις τάσεις ανάπτυξής της, ο βαθμός ωριμότητας κ.ο.κ

Οι δομές στήριξης

Εκτός όμως από τη λειτουργία θερμοκοιτίδων, όπως προναφέρθηκε, θα δοθούν και άλλα 3 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μίας Κεντρικής Δομής στην Τρίπολη και τεσσάρων Περιφερειακών Δομών, μία σε κάθε πόλη Περιφερειακής Ενότητας (Καλαμάτα, Ναύπλιο, Κόρινθο και Σπάρτη).

Οι Δομές θα υπάγονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα λειτουργούν αποκεντρωμένα σε κάθε μία από τις παραπάνω αναφερόμενες πόλεις (1 σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα), διατηρώντας σε κάθε περίπτωση υψηλό βαθμό διασύνδεσης μεταξύ τους.

Η βασική αρχή λειτουργίας τους θα στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των διμερών σχέσεων που τις δομούν, των σχέσεων δηλαδή μεταξύ ερευνητικών – υποψήφιων επιχειρηματικών ομάδων και συμβούλων/μεντόρων.

Το έργο θα παρέχει υπηρεσίες προετοιμασίας των ωφελούμενων για την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, θα υποστηρίζει πιλοτικά σχέδια πρώτης εμπορικής αξιοποίησης και θα προωθεί δίκτυα τεχνολογικής, οικολογικής καινοτομίας και ανοικτής καινοτομίας, με τη συμμετοχή εθνικών και περιφερειακών αρχών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η χρηματοδότηση των δομών θα συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα λειτουργίας τους, σε σχέση με τον αριθμό των υποστηριζόμενων επιχειρήσεων για συνεργασία με ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και κάθε άλλη σχετική πηγή που ικανοποιεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Πηγή: Euro2day.gr