«Δώρο» €5.000 – 15.000 για αναβάθμιση εταιρειών στην Κ. Μακεδονία

Πληρωμές-εξπρές μέσω του αναπτυξιακού νόμου
24 Μαΐου, 2019
Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας
24 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

«Δώρο» €5.000 – 15.000 για αναβάθμιση εταιρειών στην Κ. Μακεδονία

24/05/2019

Ανοίγει το πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Τι μπορούν να αγοράσουν οι επιχειρηματίες. Πότε και που υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Δωρεάν εξοπλισμό και λογισμικό για την τεχνολογική τους αναβάθμιση μπορούν να λάβουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, μέσω του προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας» που θα υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι όσες επιχειρήσεις υπαχθούν στο πρόγραμμα, θα μπορέσουν να αγοράσουν εξοπλισμό και λογισμικό αξίας από 5.000 έως 15.000 ευρώ και στη συνέχεια, το σύνολο των δαπανών (σ.σ. μεταξύ των δύο αυτών ποσών) θα πληρωθούν στο 100% από το ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι αν οι δαπάνες που υποβληθούν είναι λιγότερες από 5.000 ευρώ η επιχείρηση δεν θα εντάσσεται στο πρόγραμμα. Αν είναι μεγαλύτερες από 15.000 ευρώ, το επιπλέον ποσό δεν θα επιδοτείται και θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 4-6-2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία 5-7-2019 και ώρα 15:00.

Οι δαπάνες που θα περιλαμβάνουν τα Κουπόνια Τεχνολογίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και να επιλύουν κάποιο υφιστάμενο πρόβλημα ή να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση αυτής. Σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος, η αναγκαιότητα της χρήσης του κουπονιού τεχνολογίας από την επιχείρηση θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς στο έντυπο υποβολής της αίτησης.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών μπορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αφορούν σε εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης (ERP, CRM, HRMS, Logistics, κ.α.), ευφυή συστήματα μεταφορών, εφαρμογές GIS, εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα), εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές ασφάλειας, ψηφιακή υπογραφή, αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας (remote, κ.α.), βασικά ηλεκτρονικά συστήματα (τηλεφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, wifi κ.α.), συνοδευτικό υλικό για την λειτουργία των ανωτέρω (Hardware).

Ειδικότερα οι προτεινόμενες δαπάνες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

Κατηγορία Δαπάνης 1: Εξοπλισμός (Hardware)

 1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
 2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.).]
 3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ).
 5. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες).

Κατηγορία Δαπάνης 2: Λογισμικό (Software)

1.Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ.

 1. Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ).
 2. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.
 3. Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).
 4. Ανάπτυξη ή και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).

Κατηγορία Δαπάνης 3: Παροχή υπηρεσιών

 1. Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.
 2. Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media).
 3. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή και του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 4. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.

Πηγή: Euro2day.gr