Χρηματοδότηση προς εξαγωγείς για ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ένταξη στην πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων χρεών
22 Φεβρουαρίου, 2018
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 100.000 καταθέτες εξωτερικού
26 Φεβρουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Χρηματοδότηση προς εξαγωγείς για ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]23/02/2018

Δυνατότητα κάλυψης έως και του 80% των τιμολογίων για ποσά έως 1 εκατ. ευρώ

Χείρα βοηθείας στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ή φοβούνται ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη διαδικασία επέκτασής τους σε νέες αγορές μπορεί να προσφέρει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) μέσω των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ασφάλισης κινδύνου που διαθέτει. Στην αιχμή του δόρατος του ΟΑΕΠ βρίσκεται το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια». Πρόκειται για μια καινοτόμο παροχή του ΟΑΕΠ, καθώς παρέχει χρηματοδότηση σε όποιον εξαγωγέα – νέο ή παλιό – ασφαλίσει τις πιστώσεις του και συγκεκριμένα χρηματοδοτεί το 80% των τιμολογίων της εξαγωγής μέχρι του ποσού του 1 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση γίνεται από τις τράπεζες AlphaBank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική και σύμφωνα με την πρόνοια του προγράμματος ο εξαγωγέας μπορεί εντός πέντε ημερών να έχει εξοφληθεί. Μάλιστα, όταν ο εξαγωγέας που θα λάβει το 80% της πίστωσης εξοφληθεί από τον αγοραστή και στη συνέχεια εξοφλήσει την τράπεζα, μπορεί να επαναχρηματοδοτηθεί για νέες πιστώσεις. Στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλιστεί στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Συνεπώς ο εξαγωγέας πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με τον ΟΑΕΠ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Ο εξαγωγέας συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης συνοδευόμενη από καταθετήριο τράπεζας για τη συμμετοχή του στα έξοδα για λήψη εμπορικών πληροφοριών. Αποστέλλει και τα δύο στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.
  2. Ο ΟΑΕΠ ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα ) των αλλοδαπών αγοραστών και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας καθορίζεται το ύψος των πιστωτικών ορίων.
  3. Ο εξαγωγέας ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια, καθώς και για τους όρους ασφάλισης (ποσοστό κάλυψης -ασφάλιστρο).
  4. Στη συνέχεια γίνεται η αποδοχή των εγκριθέντων πιστωτικών ορίων και των όρων ασφάλισης από τον εξαγωγέα.

Πέραν του προγράμματος «Εξωστρέφεια», το οποίο παρέχει άμεση ρευστότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ο ΟΑΕΠ διαθέτει μία γκάμα ασφαλιστικών και χρηματοδοτικών εργαλείων που με σχετικά εύκολες διαδικασίες μπορούν να αξιοποιηθούν. Τα δημοφιλέστερα εξ αυτών είναι το Πρόγραμμα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων και το Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεσομακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Πρόγραμμα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων: Αποτελεί ένα από τα «κλασικά» προϊόντα του κλάδου ασφάλισης πιστώσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι διεθνώς εφαρμόζεται και από τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, αλλά και από τις αντίστοιχες κρατικές, δηλαδή τους κρατικούς ΟΑΕΠ. Με το Συμβόλαιο Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων οι Έλληνες εξαγωγείς μπορούν να ασφαλίσουν εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους μη πληρωμής, με την προϋπόθεση ότι οι πιστώσεις που παρέχουν σε πελάτες εξωτερικού έχουν βραχυπρόθεσμη διάρκεια, δηλαδή μέχρι 12 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΑΕΠ προσφέρει δύο Προγράμματα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων: Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεμονωμένων Φορτώσεων και το Πρόγραμμα Ασφάλισης Glοbal. Στην περίπτωση του Προγράμματος Ασφάλισης Μεμονωμένων Φορτώσεων ο εξαγωγέας επιλέγει τους πελάτες εξωτερικού για τους οποίους ζητεί ασφάλιση, ενώ στην περίπτωση του Προγράμματος Ασφάλισης Glοbal είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλες τις φορτώσεις του, προς όλους τους πελάτες εξωτερικού, προς όλες τις χώρες. Προϋπόθεση για την ασφάλιση Global είναι να έχει ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας ετήσιο εξαγωγικό τζίρο τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος ασφάλισης για τα συμβόλαια Glοbal είναι περίπου κατά 50% χαμηλότερο από εκείνο των Συμβολαίων Μεμονωμένων Φορτώσεων. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ανώτατο ύψος αποζημίωσης για όλους τους επελθόντες κινδύνους και για όλες τις επελθούσες ζημίες που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να υπερβεί το 30πλάσιο των καταβληθέντων στον ΟΑΕΠ ασφαλίστρων, αφαιρουμένων τυχόν επασφαλίστρων και ασφαλίστρων που αντιστοιχούν σε φορτώσεις κατά τον χρόνο τυχόν εγκριθείσας παράτασης διάρκειας φορτώσεων.

Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεσομακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων: Το πρόγραμμα αυτό αφορά την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (2-5 χρόνια) ή μακροπρόθεσμης διάρκειας (πάνω από 5 χρόνια) έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για «επί πιστώσει» πώληση προϊόντων που δικαιολογεί εξόφληση σε δύο, πέντε ή και περισσότερα χρόνια. Πρόκειται δηλαδή όχι για «Καταναλωτικά», αλλά για «ενδιάμεσα» ή «κεφαλαιουχικά» προϊόντα μεγάλης αξίας (μηχανήματα, καλώδια, τηλεπικοινωνιακό υλικό, αγωγούς κ.λπ.).Η διαδικασία ασφάλισης, αποζημίωσης κ.ο.κ. είναι περίπου η ίδια με εκείνη του Προγράμματος Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]