Απόφαση – σταθμός του ΣτΕ: Εκτός φορολογικών ελέγχων τραπεζικές καταθέσεις 5 ετών και πάνω


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τριάντα απαντήσεις για τα νέα δεδομένα στα capital controls
15 Νοεμβρίου, 2017
Επιχορήγηση για επενδύσεις σε έρευνα, γνώση και πολιτισμό
16 Νοεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Απόφαση – σταθμός του ΣτΕ: Εκτός φορολογικών ελέγχων τραπεζικές καταθέσεις 5 ετών και πάνω


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]16/11/2017

Απόφαση-πιλότο που δίνει «ανάσα» στους φορολογούμενους εξέδωσε Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι οι κινήσεις και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που έχουν “ηλικία” από πέντε χρόνια και πάνω δεν μπορούν να ληφθούν υπόψιν για φορολογικούς σκοπούς ελέγχους, καταλογισμούς, κ.λπ.).

Το ΣτΕ επίσης έκρινε ότι δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι τραπεζικές καταθέσεις μετά την πρώτη πενταετία του φορολογικού ελέγχου όποτε αυτός και αν έγινε χρονικά.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τίθενται αυτόματα στο αρχείο εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς ποινικές, φορολογικές υποθέσεις. Το ΣτΕ ασχολήθηκε με το θέμα με αφορμή έλεγχο επιχειρηματία για την επταετία (2001-2008), ο οποίος έχει αποβιώσει και συνέχισε την δικαστική διεκδίκηση η κόρη του ως κληρονόμος. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έλαβε υπόψη τις κινήσεις των Τραπεζικών λογαριασμών ως συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν στην Δ.Ο.Υ. μετά την πάροδο 5ετίας.

Το ΣτΕ στέλνει μάλιστα «μήνυμα» στο υπουργείο Οικονομικών και τις φορολογικές αρχές να επικεντρωθούν στη διενέργεια ελέγχων που αφορούν τις σημερινές υποθέσεις οι οποίοι ενδεχομένως θα είναι πιο αποτελεσματικοί.

Το σκεπτικό του ΣτΕ

Αναλυτικά, το ΣτΕ επισημαίνει ότι : «Μεταξύ των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της ακρίβειας των δηλώσεων εισοδήματος, ο οποίος πρέπει να διενεργείται, κατ’ αρχήν, εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 84 παρ. 1 πενταετίας, είναι και η εξέταση του υπόλοιπου και των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή.

Τούτων έπεται ότι στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν (ενόψει και των επιταγών της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας) την επιμήκυνση της (κατ’ αρχήν οριζόμενης, πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 περιπτ. β, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περιπτ. α του ΚΦΕ».

Επίσης, οι σύμβουλοι Επικρατείας προσθέτουν: «Πράγματι, αν θεωρηθεί ότι στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή μπορούν να αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής δεν θα είχε κατ’ ουσίαν πεδίο εφαρμογής και η εμφανιζόμενη ως παρέκκλιση δεκαετής παραγραφή θα καθίστατο ο κανόνας, δεδομένου ότι, αν όχι το σύνολο των φορολογουμένων, εν πάση περιπτώσει, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών τηρούσε ήδη από πολλών ετών και εξακολουθεί να τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς τους οποίους, άλλωστε, δεν είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση μεγάλου πλήθους συναλλαγών».

Το ΣτΕ τονιζει επισης στην απόφαση του ότι :«Τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογουμένου στις ημεδαπές τράπεζες ευρίσκονταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου ή, τουλάχιστον, ο φορολογικός έλεγχος μπορούσε ανά πάσα στιγμή να λάβει γνώση αυτών. Για τον λόγο αυτό, τα εν λόγω στοιχεία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία τα οποία δεν είχε, ούτε μπορούσε να έχει δικαιολογημένα υπόψη του ο έφορος κατά τον αρχικό έλεγχο ή την αρχική φορολογική εγγραφή. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του πατέρα της προσφεύγουσας, ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε., προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την παράταση της παραγραφής».

Κριτική στο υπουργείο Οικονομικών

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ασκεί για το ζήτημα κριτική στον τρόπο λειτουργίας τόσο του υπουργείου Οικονομικών όσο και των Δ.Ο.Υ., αναφέροντας:

«Η διοίκηση, διαθέτουσα προδήλως περιορισμένο αριθμό καταλλήλως εκπαιδευμένου προσωπικού, ικανού να αξιολογήσει τα προκύπτοντα με βάση τις σύγχρονες μεθόδους ελέγχου στοιχεία, και επιβαρυμένη με την υποχρέωση ταυτοχρόνου ελέγχου τόσο παλαιών υποθέσεων, διεπομένων ενδεχομένως, ενόψει των αλλεπαλλήλων τροποποιήσεων της σχετικής με φόρους, τέλη και εισφορές νομοθεσίας, από μη ισχύουσες πλέον κατά τον χρόνο του ελέγχου διατάξεις, όσο και νέων υποθέσεων, διατρέχει τον κίνδυνο να επικεντρώνει την προσοχή της στη διενέργεια ελέγχων αφορώντων στις παραμένουσες σε εκκρεμότητα υποθέσεις παρελθόντων ετών, με συνέπεια να μην είναι σε θέση να ασκήσει επικαίρως ελέγχους για την εξακρίβωση τηρήσεως της ήδη ισχυούσης νομοθεσίας, οι οποίοι (έλεγχοι) θα ήταν ενδεχομένως και περισσότερο αποτελεσματικοί και λυσιτελείς και θα συνέβαλαν στην εμπέδωση στους διοικουμένους της συνειδήσεως για την εκπλήρωση των σχετικών με φόρους, τέλη και εισφορές υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από ισχύουσες διατάξεις, σε χρόνο που θα έχουν και τη δυνατότητα να συμμορφωθούν και να αποφύγουν την επανάληψη ενδεχομένων παραβάσεων και, επομένως, και την επιβολή κυρώσεων, καθώς και να αποφύγουν τη συσσώρευση οικονομικών επιβαρύνσεων πολλών ετών».

Πηγή: Newsit.gr[:]