Ανοιχτά παραμένουν 13 προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

Η καταπολέμηση της φοροαποφυγής: τι προβλέπει ο νέος νόμος
3 Μαΐου, 2019
Ποιοι πρέπει να περάσουν από την Εφορία πριν τη δήλωση
3 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Ανοιχτά παραμένουν 13 προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

03/05/2019

Χιλιάδες θέσεις εργασίας και κατάρτισης για τα έτη 2016-2018 δεν έχουν καλυφθεί

Στα «αζήτητα» παραμένουν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης και κατάρτισης διαφόρων προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, παρότι ορισμένα απ’ αυτά έχουν προκηρυχθεί ακόμη και πριν από τρία χρόνια. Έξι από τα προγράμματα έχουν κενές θέσεις από το 2017, ενώ υπάρχουν και τέσσερα προγράμματα του 2018 των οποίων δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις απασχόλησης.

Από τα επίσημα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ προκύπτει ότι συνήθως τα προγράμματα τα οποία «καλύπτονται» αμέσως από τους ανέργους είναι τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που απευθύνονται σε Δήμους, Περιφέρειες και οργανισμούς του Δημοσίου. Αντίθετα, υπάρχουν 13 επιχορηγούμενα προγράμματα που καλύπτουν όλο το ηλικιακό φάσμα, αλλά και μια πληθώρα κοινωνικών ομάδων και κατηγοριών ανέργων, τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Μάλιστα, δύο από αυτά τα προγράμματα που βρίσκονται στα «αζήτητα» έχουν προκηρυχθεί από τον Μάρτιο του 2016.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παραμένει ακόμη ανοιχτό το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specializationη – RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάσχεση της φυγής νέων επιστημόνων (brain drain) στο εξωτερικό. Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 28 Νοεμβρίου του 2018 και εξακολουθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, να παραμένει ανοιχτό, παρά m σημαντική επιχορήγηση που δίνει και η οποία κυμαίνεται από 600 έως και 800 ευρώ το άτομο. Η επιχορήγηση αφορά το 50% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ.

Τα 13 προγράμματα Τα ανοικτά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

1. Πρόγραμμα δεύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας για 5.000 αυτοαπασχολούμενους (14 Φεβρουαρίου 2019).

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας (28/11/2018). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες. Μετά τη λήξη των 15 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρεις μήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο:

α) το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ·

β) το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και

γ) το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (28/6/2018). Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε μήνα απασχόλησης λιγότερο των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

4. Πιλοτικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσίνας (26/11/2018).

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών (16/1/2018). Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται: στους 18 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και στους 12 μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς επίσης τα δώρα Χριστουyέvνων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για mν απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών (20/11/2017).

7. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για mν απασχόληση 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες (17/11/2017).

8. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών (30/8/2017). Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνο­λικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

9. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας» (23/3/2017).

10. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών (22/2/2017). Το ύψος της επιχορήγησης και στα δύο προγράμματα ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και οι αποζημιώσεις του δώρου Χριστουγέννων, του δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

11. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών (22/2/2017).

12. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ (18/3/2016).

13. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ – πρώην ΣΕΛΕΤΕ (9/3/2016).

Ποιους αφορούν

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων που παραμένουν ανοιχτά είναι τα εξ6.ς:

α) όλα είναι επιδοτούμενα,

β) αφορούν και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

γ) αφορούν ανέργους με πανεπιστημιακή μόρφωση και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, αλλά και ανέργους όλων των υπόλοιπων βαθμίδων εκπαίδευσης,

δ) υπάρχουν προγράμματα που απευθύνονται σε άνεργους πρώην αυτοαπασχολούμενους προκειμένου να έχουν μία δεύτερη επαγγελματική ευκαιρία στη ζωή τους και

ε) στα αζήτητα παραμένουν τόσο τα προγράμματα που αφορούν ΑμεΑ, αλλά και προγράμματα που αφορούν μακροχρόνια άνεργους άνω των 50 ετών.

Όλα τα στοιχεία για τα ανοιχτά προγράμματα αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην οποία καταχωρούνται τόσο τα «Προγράμματα που είναι ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων», όσο και τα προγράμματα που είναι «Κλειστά προς υποβολή αιτήσεων».

Πηγή: Ναυτεμπορική