2,36 δισ. φέρνει το πακέτο Γιούνκερ

Έναρξη επιχείρησης με μια γνωστοποίηση
25 Νοεμβρίου, 2016
Αποβολή – εξπρές από τις 100 δόσεις
29 Νοεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

2,36 δισ. φέρνει το πακέτο Γιούνκερ

[:el]25/11/2016

Σχεδόν δύο χρόνια από την ανακοίνωση του πακέτου Γιούvκερ, οι επενδύσεις που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή ανέρχονται τώρα σε 154 δισ. ευρώ, το ήμισυ σχεδόν των αρχικά προβλεφθέντων 315 δισ. ευρώ.

Πάντως στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει 9 πράξεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων(τόσο για έργα υποδομής, όσο και για συμφωνίες χρηματοδότησης μμε με ενδιάμεσους φορείς) ύψους 897 εκατ. ευρώ για m χρηματοδότηση, που αναμένεται να οδηγήσουν σε συνολικές επενδύσεις ανερχόμενες σε 2,36 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει έξι έργα στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των CretaFarms και Diorama Hellenic Growth Fund, τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ποσού 824 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει εγκρίνει τρεις συμφωνίες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ποσού 73 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις ύψους 462 εκατ. ευρώ . Από τις συμφωνίες αυτές αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 1.400 επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων(ΕΓΣΕ) τώρα αντιπροσωπεύουν συνολική χρηματοδότηση ύψους 27,5 δισ. ευρώ και εντοπίζονται σε 27 κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά έρχονται ως αποτέλεσμα της συνεδρίασης, την προηγούμενη εβδομάδα, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΓΕπ), το οποίο ενέκρινε 17 νέα έργα για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά m σύσταση της ανεξάρτητης Επιτροπής Επενδύσεων του ΕΓΣΕ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη εγκρίνει 151 έργα υποδομής για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, ύψους 19,8 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) έχει εγκρίνει .234συμφωvίεςχρηματοδόmσnς, με συνολική χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του ΕΓΣΕ, ύψους7,7 δισ. ευρώ . Περίπου 377.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης αναμένεται να επωφεληθούν.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]