ΥΠΕΝ: Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την καταβολή χρεώσεων ΥΚΩ ύψους 63 εκατ. ευρώ

ΔΥΠΑ: Eρχονται τρία νέα προγράμματα για 38.000 ανέργους από το τέλος Μαρτίου
10 Μαρτίου, 2023
Υψηλότερα επιτόκια και για μεγαλύτερο διάστημα προβλέπουν οι αγορές
10 Μαρτίου, 2023
Δείτε τα όλα

ΥΠΕΝ: Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την καταβολή χρεώσεων ΥΚΩ ύψους 63 εκατ. ευρώ

10/03/2023

Τον περιορισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες επιχειρήσεις της μέσης και της χαμηλής τάσης προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη βουλή και αναμένεται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 152 του νομοσχεδίου προβλέπει την απαλλαγή των συγκεκριμένων κατηγοριών από τις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και τον Μάρτιο του 2022.

Το μέτρο απαλλάσσει επιχειρήσεις και αγρότες από την καταβολή ενός ποσού της τάξης των 63 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρεώσεις ΥΚΩ είχαν ανασταλεί για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το τέλος του 2021 με σκοπό να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος των συγκεκριμένων καταναλωτών.

Ποιες κατηγορίες απαλλάσσονται σύμφωνα με τη ρύθμιση;

α) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh,

β) Βιομηχανικής χρήσης MT,

γ) Γενικής χρήσης ΜΤ,

δ) Aγροτικής χρήσης ΜΤ,

ε) Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7), και

στ) αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7).

Σημειώνεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός του μέτρου προέβλεπε ότι τα ΥΚΩ θα καταβάλλονταν σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα αποκλιμακώνονταν οι τιμές του ρεύματος. Ωστόσο με τη ρύθμιση που κατατέθηκε στη βουλή οι συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών απαλλάσσονται πλήρως από τις χρεώσεις, με δεδομένο ότι ο ειδικός λογαριασμός των ΥΚΩ έχει πλέον θετικό πλεόνασμα, γεγονός που δημιουργεί και τον απαραίτητο οικονομικό χώρο για το μέτρο της οριστικής απαλλαγής των χρεώσεων.

Αναλυτικά το άρθρο 152 προβλέπει τα εξής: 

Άρθρο 152 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4872/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) τροποποιούνται, προκειμένου να προβλεφθεί απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αντί για αναστολή της σχετικής υποχρέωσης, η παρ. 4 καταργείται, και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

“Άρθρο 32

Αναστολή καταβολής χρεώσεων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

  1. Για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 1.11.2021 έως και 31.3.2022 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) οι κάτωθι κατηγορίες καταναλωτών του πίνακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79):

α) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh,

β) Βιομηχανικής χρήσης MT,

γ) Γενικής χρήσης ΜΤ,

δ) Aγροτικής χρήσης ΜΤ,

ε) Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7), και

στ) αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7).

  1. Σε εφαρμογή της παρ. 1, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβάνουν τη σχετική χρέωση Υ.Κ.Ω. στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντίστοιχων πελατών. Το ποσό το οποίο δεν χρεώνεται καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών Υ.Κ.Ω. δυνάμει του παρόντος.
  2. Για την περίοδο κατανάλωσης και τις κατηγορίες καταναλωτών της παρ. 1, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.):

α) υπολογίζει, αλλά δεν τιμολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου, αναφορικά με τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών, κατά την υλοποίηση των αντίστοιχων μηνιαίων εκκαθαρίσεων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Δ.Σ). και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.),

β) κατά τον υπολογισμό των εγγυήσεων των Εκπροσώπων Φορτίου για τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. του Δ.Σ και των Μ.Δ.Ν. δεν λαμβάνει υπόψη τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών.

  1. Καταργείται.”.

ΠΗΓΗ : CAPITAL