Τροπολογία για επιτάχυνση πληρωμών στον Αναπτυξιακό Νόμο

Προς εξάμηνη παράταση του ν. Κατσέλη
7 Δεκεμβρίου, 2018
Χωριστές φορολογικές δηλώσεις των συζύγων από το 2019
7 Δεκεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Τροπολογία για επιτάχυνση πληρωμών στον Αναπτυξιακό Νόμο

07/12/2018

Η πρώτη δόση της επιχορήγησης μπορεί να καταβληθεί με την υλοποίηση του 25% της επένδυσης αντί του 50% που ισχύει σήμερα. Παρατείνεται για ένα έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων που υπήχθησαν στους προηγούμενους νόμους.

Τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής ίσης με το 25% της επιχορήγησης, στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί το 25% της επένδυσης, παρέχει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Παράλληλα, δίνει ακόμη μια ευκαιρία να υλοποιηθούν δράσεις που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς (3299/2004 και 3908/2011), «χορηγώντας» νέα παράταση ενός έτους για την ολοκλήρωσή τους, ενώ επιταχύνει και τον χρόνο καταβολής της επιδότησης.

Οι βελτιώσεις αυτές ενσωματώθηκαν χθες με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Θεματικός Τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την τροπολογία, για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα του ν. 4399/2016 προβλέπεται ότι ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα προβλέπεται αποκλειστικά η δυνατότητα καταβολής ποσού που ανέρχεται στο 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης κατόπιν υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται και η υπάρχουσα επιλογή της καταβολής του 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, κατόπιν βέβαια της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), που μπορεί να πιστοποιηθεί είτε με επιτόπιο είτε με διοικητικό έλεγχο.

Σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά σχέδια των προηγούμενων αναπτυξιακών, παρατείνεται, εκ νέου, για ένα έτος, ήτοι από 30 Ιουνίου 2018 που ισχύει σήμερα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, εφόσον έχει υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Επίσης για ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 αντί για τις 31 Δεκεμβρίου 2018, που ισχύει σήμερα, παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης και των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

Παράλληλα, προστίθεται εναλλακτική δυνατότητα καταβολής της προβλεπόμενης επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 και του ν.3908/2011 (σήμερα προβλέπεται δυνατότητα τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης σε 7 δόσεις). Ειδικότερα, με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού κόστους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του 50% της επιχορήγησης που προβλέπεται. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί η πρώτη δόση σε εφαρμογή της διάταξης για την καταβολή της επιχορήγησης σε επτά δόσεις, καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Πηγή: Euro2day.gr