Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας: Ενδεικτικές επιλέξιμες επιδοτούμενες επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
LEADER Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
6 Μαΐου, 2022
Αναπτυξιακός: Τα 3 πρώτα καθεστώτα του Μαΐου
6 Μαΐου, 2022
Δείτε τα όλα

Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας: Ενδεικτικές επιλέξιμες επιδοτούμενες επενδύσεις


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

06/05/2022

Το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας αναμένεται να διοχετεύσει 18,4 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο. Οι ενισχύσεις αυτές κατευθύνονται σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και αποσκοπούν στην πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την μεγιστοποίηση της εξωστρέφειας της χώρας.

Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα πράσινης μετάβασης;

Προκειμένου να χορηγηθεί ένα δάνειο που να αφορά στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης, είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης μίας επιχείρησης να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης είναι οι εξής:

 • Ενεργειακή Αναβάθμιση: Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός & Οχήματα, Υποδομές
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας: Εγκατάσταση ΑΠΕ, Μονάδες Ανακύκλωσης
 • Προστασία Περιβάλλοντος: Εξυγίανση & Αποκατάσταση
 • Πράσινες Δεξιότητες: Έρευνα & Καινοτομία, Απασχόληση Προσωπικού

Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα ψηφιακού μετασχηματισμού;

Προκειμένου να χορηγηθεί ένα δάνειο που να αφορά στον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης μίας επιχείρησης να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι οι εξής:

 • Ψηφιοποίηση υπηρεσιών: Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων προς βελτίωση της ηλεκτρονικής τους δραστηριότητας αλλά και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού
 • Ψηφιακές υποδομές: Επενδύσεις σε τεχνολογίες, δεξιότητες, υποδομές και λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση
 • Συνεργατικοί σχηματισμοί: Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών) σε ψηφιακές δραστηριότητες
 • Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας: Βελτίωση της καινοτομίας των επιχειρήσεων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
 • Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων: Εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών συστημάτων / υποδομών και ψηφιακή εκπαίδευση του προσωπικού

Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη;

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην κατεύθυνση της καινοτομίας, θα πρέπει οι επενδύσεις να στοχεύουν σε τουλάχιστον έναν από τους δείκτες που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:

 • Προώθηση έρευνας & καινοτομίας
 • Εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής γραμμής
 • Βεβαιώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 • Βελτίωση υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών

Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξωστρέφεια;

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας, θα πρέπει οι επενδύσεις να στοχεύουν στη βελτίωση των εξής δεικτών: Εξαγωγική δραστηριότητα που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών ή προϋπολογισμό εξαγωγών που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων, καθώς και επενδυτικά σχέδια στον κλάδο του τουρισμού.
Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξωστρέφειας είναι οι εξής:

 • Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή νέων υποδομών
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών
 • Αναβάθμιση αποθηκευτικών υποδομών
 • Ενίσχυση προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας