Τα στοιχεία που επιτρέπονται να τηρούνται στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Δύο νέα προγράμματα 200 εκατ. ευρώ στον αναπτυξιακό
14 Μαρτίου, 2018
Η ελληνική οικογένεια στις πέντε βαρύτερα φορολογούμενες των χωρών του ΟΟΣΑ
22 Μαρτίου, 2018
Δείτε τα όλα

Τα στοιχεία που επιτρέπονται να τηρούνται στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

16/03/2018_x000D_
_x000D_
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1040/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων»._x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με την παρούσα αποφασίζεται:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. _x000D_

 3. 2. Στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων τηρούνται στοιχεία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, που διενεργήθηκαν από την 1η Μαρτίου 2017 και εφεξής.
 4. _x000D_

 5. 3. Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων είναι η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και η παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων.
 6. _x000D_

 7. 4. Τα στοιχεία από τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων συλλέγονται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 79 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄/1-8-2017).
 8. _x000D_

_x000D_
Μέρος των στοιχείων αυτών δημοσιεύεται στο διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr και www.gsis.gr) μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύσσεται και συντηρείται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται χωρίς κωδικούς πρόσβασης._x000D_

  _x000D_

 1. 5. Τα στοιχεία που συλλέγονται από την Α.Α.Δ.Ε. είναι:
 2. _x000D_

_x000D_
Α) Από τον πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9): Νομός, Δήμος ή Κοινότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, τιμή ζώνης, πλήθος προσόψεων, αριθμός οικοδομικού τετραγώνου, ένδειξη για εντός/εκτός Α.Π.Α.Α. (σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων), κατηγορία ακινήτου, κωδικός ειδικών συνθηκών, όροφος, επιφάνεια κύριων χώρων κτίσματος, επιφάνεια βοηθητικών χώρων κτίσματος, έτος κατασκευής, είδος εμπραγμάτου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, επιφάνεια οικοπέδου, είδος εμπραγμάτου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο._x000D_
_x000D_
Β) Από την οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Ημερομηνία συμβολαίου, αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου του πιστοποιητικού, συνολική αντικειμενική αξία συμβολαίου, συνολικό τίμημα συμβολαίου. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται κατά την οριστικοποίηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. από τον αρμόδιο για την μνημόνευση και επισύναψη αυτού στο συμβολαιογραφικό έγγραφο._x000D_

  _x000D_

 1. 6. Τα στοιχεία των ακινήτων που δημοσιοποιούνται είναι:
 2. _x000D_

_x000D_
Α. Η περιοχή του ακινήτου σε επίπεδο Νομού ή Νομαρχίας και Δήμου._x000D_
_x000D_
Β. Η κατηγορία του ακινήτου (κατοικία ή διαμέρισμα, μονοκατοικία κ.λπ.)._x000D_
_x000D_
Γ. Η επιφάνεια του ακινήτου (τ.μ.)._x000D_
_x000D_
Δ. Το έτος κατασκευής του ακινήτου._x000D_
_x000D_
Ε. Η ημερομηνία του συμβολαίου._x000D_
_x000D_
Στ. Το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος._x000D_
_x000D_
Ζ. Το τίμημα του δικαιώματος._x000D_
_x000D_
Στις περιπτώσεις που σε Δήμο έχει πραγματοποιηθεί μια μόνο μεταβίβαση ακινήτου, τότε δεν δημοσιοποιείται ο Δήμος αλλά μόνο ο Νομός._x000D_

  _x000D_

 1. 7. Τα στοιχεία θα τηρούνται στο Μητρώο για διάστημα δέκα (10) ετών.
 2. _x000D_

 3. 8. Η λειτουργία και η χρήση του Μητρώου διενεργούνται με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών και το φορολογικό απόρρητο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17 και 17Α του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26-7-2013).
 4. _x000D_

 5. 9. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-3-2017.
 6. _x000D_

_x000D_
Πηγή: e-forologia.gr