Τα κίνητρα στις επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το 90% της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα παίρνει το 20% των ευρωπαϊκών κεφαλαίων
26 Σεπτεμβρίου, 2023
Κόκκινα δάνεια: Προς παράταση το ενδιάμεσο πρόγραμμα επιδότησης των ευάλωτων που «παγώνει» τον πλειστηριασμό
26 Σεπτεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Τα κίνητρα στις επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Στην παράταση των κινήτρων που ισχύουν σήμερα για έναν ακόμη χρόνο προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με στόχο να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, πριν αυτή γίνει υποχρεωτική.

26/09/2023

Όπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση ήδη χιλιάδες επιχειρήσεις κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων ενώ 16 πιστοποιημένοι πάροχοι προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου στόχος είναι να ενταχθεί το σύνολο των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών ακόμα και για τις πολύ μικρές που εκδίδουν δύο με τρία τιμολόγια μηνιαίως. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ εξετάζει να επεκτείνει την ηλεκτρονική εφαρμογή timologio λειτουργώντας ουσιαστικά ως πάροχος για τις μικρές επιχειρήσεις.

Βέβαια, για να γίνει υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως στην Ιταλία και την Πολωνία θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως η Ε.Ε. Αυτό θα συμβεί έως τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2024 και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες από την ΑΑΔΕ και την κυβέρνηση προκειμένου εντός του 2024 πιθανότατα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους να ξεκινήσει η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Όπως προαναφέρθηκε όσες ενταχθούν πριν η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνει υποχρεωτική θα επωφεληθούν των κινήτρων που ισχύουν σήμερα. Συγκεκριμένα θα έχουν θα έχουν ταχύτερες επιστροφές φόρων, παραγραφή φορολογικών υποθέσεων στα τρία χρόνια και υπεραποσβέσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που εκδίδουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα τιμολόγια τους τα οποία διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

  1.  Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, περιορίζεται κατά δύο έτη. Αυτό σημαίνει ότι  ο χρόνος παραγραφής ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων περιορίζεται στα τρία χρόνια για τον εκδότη του τιμολογίου ενώ όφελος έχει και ο λήπτης για τον οποίο ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στα τέσσερα χρόνια.
  2.  Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%.
  3. Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα,  προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100%.
  4.  Η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε 45 ημέρες (από 90 ημέρες).

ΠΗΓΗ: CAPITAL