Στο 80% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

ΔΥΠΑ: Ποια προγράμματα είναι σε εξέλιξη
25 Νοεμβρίου, 2022
Ταμείο Ανάκαμψης: 3,56 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους
25 Νοεμβρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Στο 80% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

25/11/2022

Έχουν ήδη εισρεύσει στη χώρα μας 14,89 δισ. ευρώ από τα 18,76 δισ. ευρώ των κοινοτικών ταμείων

Σε υψηλά επίπεδα βρέθηκε στα μέσα Νοέμβρη η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την είσπραξη κοινοτικών κονδυλίων.

Με βάση τα στοιχεία της 14/11/2022, το ποσοστό απορρόφησης της ενωσιακής στήριξης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 ανέρχεται σε σχεδόν 80% και ως εκ τούτου το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εμφανίζεται πλέον βέβαιο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απώλεια πόρων στο κλείσιμο του προγράμματος στα τέλη του 2023.

Η βεβαιότητα αυτή, πέραν του ήδη υψηλού ποσοστού απορρόφησης, ενισχύεται και από την προοπτική της αναθεώρησης τις επόμενες εβδομάδες των προγραμμάτων που εμφανίζουν υστέρηση.

Κατά συνέπεια, πόροι αυτών των προγραμμάτων θα μεταφερθούν σε άλλα με καλύτερες επιδόσεις ή θα ανασχεδιαστούν τα ίδια με την ένταξη ώριμων έργων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απορρόφηση.

Υπολείπονται 3,87 δισ.

Αυτή τη στιγμή στο σύνολο του ΕΣΠΑ το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών πόρων ανέρχεται σε 79,37%, που σε απόλυτους αριθμούς σημαίνει ότι έχουν ήδη εισρεύσει στη χώρα μας 14,89 δισ. ευρώ από τα 18,76 δισ. ευρώ που αναλογούν στην Ελλάδα από τα κοινοτικά ταμεία.

Συνεπώς απομένουν να πιστοποιηθούν μέσω ένταξης και πληρωμής έργων και να καταβληθούν στη χώρα μας έως το τέλος του επόμενου έτους άλλα 3.869.314.667 ευρώ, στόχος που θεωρείται απολύτως εφικτός από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως προαναφέρθηκε, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία αναθεώρησης για όσα προγράμματα απαιτείται και από την ανάγνωση των στοιχείων είναι προφανές ότι αυτά θα είναι με βεβαιότητα τρία από τα έξι τομεακά προγράμματα και συγκεκριμένα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και «Αλιεία και Θάλασσα», που καταγράφουν ποσοστά απορρόφησης 58%, 59,6% και 47,37% αντίστοιχα.

Στο 91% το ΕΠΑνΕΚ

Εν αντιθέσει με τα τρία αυτά προγράμματα, πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης καταγράφει το τομεακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο ανέρχεται στο 91%. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας ο συνολικός του προϋπολογισμός αυξήθηκε από τα αρχικώς 4,7 δισ. ευρώ στα 8,02 δισ. ευρώ (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι), καθώς αποτέλεσε το βασικό μέσο χρηματοδοτικής στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα lockdowns.

Σε απόλυτους αριθμούς το εν λόγω πρόγραμμα έχει απορροφήσει 5.982.334.305 ευρώ από τα 6.578.741.770 των κοινοτικών κονδυλίων που του αντιστοιχούν. Το υπόλοιπο έως τα 8,02 δισ. ευρώ είναι η εθνική συμμετοχή.

Ικανοποιητικό κρίνεται και το επίπεδο απορρόφησης του τομεακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 84,16%. Από τα 2,62 δισ. κοινοτικών πόρων που του αναλογούν, έχει απορροφήσει τα 2,2 δισ. ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει ποσοστό απορρόφησης 58%, που «μεταφράζεται» σε απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 2,25 δισ. ευρώ από τα 3,88 δισ. που του αναλογούν.

Αντίστοιχα, η «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», με ποσοστό 59,65%, έχει απορροφήσει σχεδόν 300 εκατ. ευρώ από τα 503 εκατ. ευρώ κοινοτικών πόρων που της αντιστοιχούν.

Το πλέον χαμηλό ποσοστό απορρόφησης παρουσιάζει το πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» με 47,37% (180 εκατ. ευρώ από τα 379,7 εκατ. ευρώ).

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια», το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 94,4% (267,9 εκατ. από 283,75 εκατ. ευρώ). Συνολικά, σε επίπεδο των έξι τομεακών προγραμμάτων το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 78,52%.

93,96% το ΠΕΠ Ν. Αιγαίου

Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) το συνολικό ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 83,95%, με την πρώτη θέση να κατέχει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ποσοστό 93,96%, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 93,34% και η Αττική με 93,20%. Τέλος, στα έξι προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) -τα οποία, ωστόσο, έχουν χαμηλούς προϋπολογισμούς, ενώ στα ποσά συμπεριλαμβάνεται η αναλογία όλων των χωρώντο ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 61,81%.

Πηγή: Ναυτεμπορική