Στήριξη του επιχειρείν με 885 εκατ. ευρώ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Χορήγηση δανείων έως 50.000 ευρώ με εγγύηση Δημοσίου για μμε
22 Ιανουαρίου, 2021
Τουρισμός και αγροτοδιατροφή στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
22 Ιανουαρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Στήριξη του επιχειρείν με 885 εκατ. ευρώ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

22/01/2021

Από το ΥΠΑΝ την περίοδο 2021-2025

Στο ποσό των 885 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο θα ενεργοποιηθεί το τρέχον έτος στο ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Η υλοποίηση του ΤΠΑ εκτείνεται έως το 2025 και δομείται σε πέντε υποπρογράμματα, εκ των οποίων τα τέσσερα θα εστιάσουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της έρευνας και τεχνολογίας, υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο, όπως και όλο το ΕΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι το πρώτο πρόγραμμα που «συστάθηκε» και ετέθη σε δημόσια διαβούλευση, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένονται και τα ΤΠΑ των υπόλοιπων υπουργείων αλλά και των περιφερειών:

Υποπρόγραμμα 1: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το υποπρόγραμμα 1 λαμβάνει «τη μερίδα του λέοντος» των κονδυλίων του ΤΠΑ, καθώς από τα 885 εκατ. ευρώ σε αυτό αποδίδονται τα 680 εκατ. ευρώ. Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι του υποπρογράμματος 1 καλύπτονται από τον αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ «Έξυπνη Ανάπτυξη» και σε αυτούς περιλαμβάνονται η ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων, η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, η ενίσχυση στρατηγικών επενδύσεων, η ενίσχυση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η βελτίωση μηχανισμών υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υποπρόγραμμα 2: Ενίσχυση της βιομηχανίας. Στους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους του υποπρογράμματος 2, που θα λάβει 98 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται η ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων, η προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και της διεθνοποίησης, ο εκσυγχρονισμός βιομηχανικών και τεχνολογικών υποδομών για την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση τομεακών σχεδίων ανάπτυξης. Επίσης, θα υπάρξουν και παρεμβάσεις ενίσχυσης των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, αναβάθμισης και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας, αναβάθμιση και βελτίωση του εθνικού συστήματος διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Υποπρόγραμμα 3: Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας. Με προϋπολογισμό 53 εκατ. ευρώ, το υποπρόγραμμα 3, που στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, θα εστιάσει στη δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής, στη δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα, στην προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και σε συστάδες ανάπτυξης.

Υποπρόγραμμα 4: Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή. Οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι του υποπρογράμματος 4, το οποίο θα λάβει 12 εκατ. ευρώ, καλύπτονται από τον αναπτυξιακό στόχο του ΕΠΑ «Έξυπνη Ανάπτυξη» και τον αναπτυξιακό στόχο «Εξωστρέφεια», είναι οι εξής: 

* Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού 

Πηγή: Ναυτεμπορική