«Στήνεται» νέο μητρώο για στήριξη επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Εκτός λίστας φορολογικών παραδείσων θέτει η Ε.Ε. άλλες τρεις χώρες
7 Μαρτίου, 2018
Άρση τραπεζικού απορρήτου για τα καταγγελμένα δάνεια
12 Μαρτίου, 2018
Δείτε τα όλα

«Στήνεται» νέο μητρώο για στήριξη επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

09/03/2018_x000D_
_x000D_
Θα στοχεύει στην ενίσχυση και την παροχή συμβουλευτικής προς τις επιχειρήσεις. Επιδοτούμενες από το ΕΣΠΑ οι παρεμβάσεις. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν οι επιχειρήσεις._x000D_
_x000D_
Στη επέκταση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και έτσι μετά από την ενεργοποίηση Μητρώου Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, προχωρά και στη σύσταση Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας._x000D_
_x000D_
Και το νέο μητρώο που θα έχει ως βάση τον ιστότοπο www.startupincubator.gov.gr εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Στόχος, αμφότερων των δομών, είναι η πάσης φύσεως υποστήριξη, αλλά και η φιλοξενία για ένα χρονικό χρονικό διάστημα των επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
Η παροχή υπηρεσιών των δομών προς τις επιχειρήσεις, μπορούν να είναι επιδοτούμενες, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να υπάγονται στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μητρώο θα είναι ενεργό έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή έως το 2022._x000D_
_x000D_
Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και επιχειρήσεις. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς να εγγραφούν στο Μητρώο απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:_x000D_
_x000D_
– Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα._x000D_
_x000D_
– Να διαθέτουν Κανονισμό Λειτουργίας ή ισοδύναμο έγγραφο που περιγράφει τον καταστατικό σκοπό της Δομής και το πλαίσιο των υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και κανόνων με το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις/ομάδες που υποστηρίζονται σε αυτήν._x000D_
_x000D_
– Να λειτουργούν τουλάχιστον δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο._x000D_
_x000D_
– Να έχουν υποστηρίξει τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο._x000D_
_x000D_
– Να τεκμαίρεται η συνάφεια, η εμπειρία και η επάρκεια των στελεχών τους για την υλοποίηση του καταστατικού σκοπού τους και την παροχή των υπηρεσιών τους._x000D_
_x000D_
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσκομίσουν, κατά την διαδικασία εγγραφής, τουλάχιστον δύο βιογραφικά σημειώματα ενεργών στελεχών τους από όπου να τεκμαίρεται η συνάφεια, η εμπειρία και η επάρκεια των στελεχών για την υλοποίηση του καταστατικού τους σκοπού και την παροχή των υπηρεσιών τους._x000D_

Το Μητρώο των Νεοφυών

_x000D_
Όπως προαναφέρθηκε, ενεργό εδώ και περίπου ένα χρόνο, είναι το Μητρώου Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Το εν λόγω Μητρώο, που είναι «επισκέψιμο» στην ιστοσελίδα www.startupincubator.gov.gr αφορά σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών προς νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς, νέους επίδοξους επιχειρηματίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ)._x000D_
_x000D_
Στόχος του μητρώου είναι να καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, κ.α._x000D_
_x000D_
Η καταγραφή γίνεται με βάση ηλεκτρονικές φόρμες, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δομές υποστήριξης: την εταιρική μορφή, τα φυσικά πρόσωπα και τους φορείς ή τη σύμπραξη που συμμετέχουν στο σχήμα, τη δυναμική που παρουσιάζουν, τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στους ωφελούμενους και τη δυναμικότητα των υποδομών που διαθέτουν._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_