Στα μέσα Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση επιχειρήσεων σε μη ανεπτυγμένες περιοχές

Ληξιπρόθεσμα: Προς αύξηση οι δόσεις για εταιρικά χρέη
10 Μαΐου, 2019
«Οδικός χάρτης» για τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς Δημόσιο – Ταμεία
10 Μαΐου, 2019
Δείτε τα όλα

Στα μέσα Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση επιχειρήσεων σε μη ανεπτυγμένες περιοχές

10/05/2019

Στα μέσα Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Λόης Λαμπριανίδης σε ομιλία του σήμερα στο 7ο Εξαγωγικό Ελληνικό Φόρουμ.

Ο κ. Λαμπριανίδης ανέφερε ότι ψηφίστηκε σχετική νομοθετική διάταξη στα μέσα Απριλίου και η υποστήριξη θα παρασχεθεί μέσω κάλυψης μέρους των λειτουργικών εξόδων τους για διάστημα 2 ετών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να εξέλθουν οριστικά από τα συσσωρευμένα προβλήματα που προκάλεσε η κρίση και να προχωρήσουν σε επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την προώθηση των εξαγωγών τους και την αύξηση της απασχόλησης.

Η ιεράρχηση των περιοχών της χώρας με κριτήριο την αναπτυξιακή τους δυναμική έγινε με επεξεργασία δεδομένων που επέτρεψαν την απεικόνιση της πολυδιάστατης έννοιας της τοπικής ευημερίας και ανάδειξης των χωρικών ανισοτήτων. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες που απεικονίζουν την οικονομική, εκπαιδευτική και δημογραφική διάσταση των περιοχών.

Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια ανέφερε ότι «εξακολουθεί να υπάρχει θέμα με τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων παρόλο που δεκαπλασιάσαμε τις αμοιβές και διπλασιάσαμε τον αριθμό των μελών των αντίστοιχων μητρώων αξιολογητών και ελεγκτών. Για αυτό αλλάξαμε τους όρους με τους οποίους πραγματοποιείται ο ενδιάμεσος έλεγχος  (50%) των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων Ν.4399/2016 και 3908/2011», σημείωσε

Αυτό σημείωσε ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Λόης Λαμπριανίδης σε ομιλία του σήμερα στο 7ο Εξαγωγικό Ελληνικό Φόρουμ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, έτσι, ο επιχειρηματικός φορέας θα μπορεί να βεβαιώνει με δική του ευθύνη την υλοποίηση του 50% του επενδυτικού του σχεδίου -εφόσον η δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις από ορκωτό ελεγκτή και μηχανικό- ότι η υλοποίηση είναι σύμφωνη με τους όρους του θεσμικού πλαισίου και της απόφασης υπαγωγής.

«Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να επιταχυνθεί η πορεία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων» υπογράμμισε ο κ. Λαμπριανίδης.

Ο ίδιος γνωστοποίησε στη συνέχεια ότι η προκήρυξη για την επιλογή των στελεχών για τη δομή στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η οποία θα λειτουργήσει στα 59 επιμελητήρια της χώρας και θα απασχοληθούν συνολικά 220 σύμβουλοι, θα ανακοινωθεί στα τέλη Μαΐου.

Δημιουργία δομής στήριξης των ΜΜΕ

Ο κ. Λαμπριανίδης ανέφερε ότι η δομή θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω φιλικής ψηφιακής πλατφόρμας και θα διαθέτει σημεία φυσικής παρουσίας στα επιμελητήρια όλων των νομών για να απευθύνονται οι επιχειρήσεις.

Με αυτό τον τρόπο, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, θα προσφέρονται σε επίπεδο νομού υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στηριζόμενες σε αναλύσεις στοιχείων, που θα γίνονται σε κεντρικό επίπεδο από εξειδικευμένα στελέχη.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται εξατομικευμένα με στόχο την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους ικανότητας.

Η δομή θα δραστηριοποιηθεί στην ευρύτερη συμβουλευτική και δικτύωση, την τεχνολογική-ψηφιακή αναβάθμιση μέσω πρόσβασης στις κατάλληλες πληροφορίες, την υποβοήθηση της εξαγωγικής διείσδυσης μέσω ενημέρωσης για διεθνείς τάσεις, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε διεθνείς αγορές, καθώς και την προτυποποίηση και απόκτηση brand name.

Οι υπηρεσίες του δικτύου στοχεύουν σε δύο αλληλένδετα αποτελέσματα: α) να λειτουργούν πρωτίστως ως διευκολυντές (facilitators), διασφαλίζοντας τη σύζευξη μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων με τα προσφερόμενα από το Δημόσιο εργαλεία και υπηρεσίες, και β) να λειτουργεί, δευτερευόντως, σε πιο εξατομικευμένη βάση, στοχεύοντας στην υποστήριξη επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/και αναδιάρθρωσής τους.

Η δομή θα εποπτεύεται από ένα επιτελικό όργανο διοίκησης, στο οποίο θα συμμετέχουν οι γενικοί γραμματείς του ΥΠΟΙΑΝ και εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το όργανο αυτό θα καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τα αποτελέσματά τους.

Πηγή: Ναυτεμπορική