Σε ποιες υποθέσεις δεν δίνει λύση ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Πότε έρχονται οι ρυθμίσεις για χρέη σε εφορίες και ταμεία
18 Μαρτίου, 2019
ΕΤΕΑΝ: Ξεκινά η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»
22 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Σε ποιες υποθέσεις δεν δίνει λύση ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

19/03/2019

Υψηλά ποσοστά συμφωνιών στις διμερείς διαπραγματεύσεις, ωστόσο σε άλλες υποθέσεις η διευθέτηση των χρεών αποδεικνύεται γόρδιος δεσμός. Πώς κινούνται τα ποσοστά συμφωνιών για επαγγελματίες και αγρότες.

Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκονται οι επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις με χρέη σε περισσότερους από έναν πιστωτή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), οι τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που έχουν οφειλές σε περισσότερους από έναν πιστωτή (περιλαμβανομένων και τραπεζών) και η διαδικασία διευθέτησης επιβλέπεται από Συντονιστή, αποτυγχάνουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Αντίθετα, σε υψηλά επίπεδα κινείται η επιτυχία των διμερών διαπραγματεύσεων (1 προς 1), δηλαδή αυτών που γίνονται μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή που κατέχει άνω του 85% του χρέους της επιχείρησης.

Ικανοποιητικό είναι το ποσοστό των ρυθμίσεων για οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών προς ΚΕΑΟ και ΑΑΔΕ ενώ ανάλογα κινούνται και οι ρυθμίσεις για τους αγρότες, με εξαίρεση τις οφειλές τους προς την εκκαθαρίστρια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας PQH, όπου το ποσοστό επιτυχούς ρύθμισης είναι ακόμα χειρότερο και από αυτό των επιχειρήσεων με πολλούς πιστωτές. Συγκεκριμένα, ως αυτή τη στιγμή, στις 20 αιτήσεις που έχουν εξετασθεί, οι 19 απορρίφθηκαν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΓΔΙΧ από τον Αύγουστο του 2017 που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 60.272 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες. Έως την περασμένη Παρασκευή 15 Μαρτίου, είχαν υποβληθεί 6.514 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους 1.754 οφειλέτες. Δηλαδή περίπου 1 στους 3,7 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα (στις εβδομάδες που λειτουργεί η πλατφόρμα για κάθε κατηγορία οφειλέτη) έχουν ως εξής:

Επιχειρήσεις και ομόρρυθμοι εταίροι (84 εβδομάδες λειτουργίας):

Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 2.824 αιτήσεις και έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για 1.115 επιχειρήσεις και ήδη 223 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και προμηθευτές. Εκ των 223 επιχειρήσεων, οι 32 έχουν διευθετήσει τις οφειλές τους προς περισσότερους από έναν πιστωτές, ενώ άλλες 132 επιχειρήσεις της ίδιας κατηγορίας απέτυχαν να τις ρυθμίσουν. Οι υπόλοιπες 191 επιχειρήσεις που πέτυχαν ρύθμιση οφειλών, η διαπραγμάτευση ήταν διμερής, δηλαδή με έναν πιστωτή. Σ’ αυτή την κατηγορία οφειλετών, η διαπραγμάτευση ήταν αρνητική, δηλαδή ολοκληρώθηκε με αποτυχία για 193 επιχειρήσεις.

Ελεύθεροι επαγγελματίες (58 εβδομάδες λειτουργίας):

Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 3.336 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 1.335 ελεύθεροι επαγγελματίες (ΑΦΜ) έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, 686 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ και 923 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ (σύνολο αιτήσεων 1.609). Αντίθετα, απορρίφθηκαν 863 αιτήσεις προς την ΑΑΔΕ και 969 προς το ΚΕΑΟ (σύνολο αιτήσεων 1.832).

Αγρότες (37 εβδομάδες λειτουργίας):

Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 354 αιτήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κ.λπ. τράπεζες υπό εκκαθάριση) και εξ αυτών ήδη 196 αγρότες (ΑΦΜ) έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 125 αιτήσεις προς ΑΑΔΕ και 122 αιτήσεις προς το ΚΕΑΟ (σύνολο αιτήσεων 252). Αντίθετα απορρίφθηκαν 163 αιτήσεις. εκ των οποίων οι 66 προς την ΑΑΔΕ και οι 97 προς τον ΕΦΚΑ.

Σε ό,τι αφορά όμως τις αιτήσεις προς τα υπό εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα (PQH), από τις 20 αιτήσεις που έχουν εξετασθεί, οι 19 απορρίφθηκαν.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε ΑΦΜ ελεύθερου επαγγελματία (δηλαδή προσώπου με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα) αντιστοιχεί μία υποβληθείσα αίτηση, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε δύο αιτήσεις για διμερείς διαπραγματεύσεις (δηλαδή μία διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και μία με ΑΑΔΕ). Δηλαδή: 1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου/id) -> διαπραγμάτευση με ΑΑΔΕ και/ή -> διαπραγμάτευση με ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Πηγή: Euro2day.gr