Σε ισχύ τα κίνητρα για ενίσχυση εξωστρεφών επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πόθεν έσχες : Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής
4 Οκτωβρίου, 2019
Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Μετατροπή σε εγχώριο νόμισμα
4 Οκτωβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Σε ισχύ τα κίνητρα για ενίσχυση εξωστρεφών επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

04/10/2019

Έως και 50.000 ευρώ για να συμμετάσχουν σε εκθέσεις του εξωτερικού μπορούν να λάβουν όσες επιχειρήσεις αξιοποιήσουν το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω». Αυξάνεται το χρονικό διάστημα για την πρώτη συμμετοχή σε έκθεση.

Ανοικτή έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2019 θα παραμείνει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Επιχειρούμε Έξω», καθώς ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 50 εκατ. ευρώ δεν εξαντλήθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου, όπου είχε οριστεί το «κλείσιμο» του προγράμματος.

Παράλληλα με την απόφαση παράτασης, που υπογράφεται από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, επέρχεται και μια βελτίωση για όσους υπαχθούν στη δράση, αφού οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε μια έκθεση του εξωτερικού εντός 24 μηνών από την απόφαση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, αντί των 18 μηνών που ίσχυε έως σήμερα.

Μέσω του προγράμματος “Επιχειρούμε Έξω” οι μικροί εξαγωγείς, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντός 30 μηνών έως και 50.000 για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Υπογραμμίζεται ότι μια επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος για περισσότερες από μία φορές. Επίσης, επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,Υλικά/ Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

– έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

– διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

– παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά

– αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ, ενώ οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ

μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ

Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

– Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

– Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης

– Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση

– Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)

– Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών

– Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)

– Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου-ων

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση.

Επισημάνσεις για τις δαπάνες

– Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών.

– Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

– Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας δικτύου διανομής σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

– Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνο με την ιδιότητα του εκθέτη.

– Στην περίπτωση συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, απαιτείται υποχρεωτικά η υλοποίηση δαπανών που αφορούν σε ενοικίαση ή και διαμόρφωση περιπτέρου

Πηγή: Euro2day.gr