189 νέα επιχειρηματικά σχέδια για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πώς θα ελέγχονται οι επενδύσεις των αναπτυξιακών νόμων
9 Οκτωβρίου, 2020
Elevate Greece: Όροι και προθεσμία ένταξης στην πλατφόρμα για «μαλακή χρηματοδότηση»
16 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

189 νέα επιχειρηματικά σχέδια για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

16/10/2020

Ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 189 νέα επιχειρηματικά σχέδια στη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.560.801 ευρώ, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτεί πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι είτε άνεργοι είτε αυτοαπασχολούμενοι ή εργάζονται ως μισθωτοί, προκειμένου να ιδρύσουν νέα ή να ενισχύσουν υφιστάμενη επιχείρηση συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια ανέρχονται πλέον σε 4.973, συνολικού προϋπολογισμού 125.791.739 ευρώ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Πηγή: Ναυτεμπορική