Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη νότια Αττική


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας ΜμΕ Δυτικής Ελλάδας
6 Σεπτεμβρίου, 2019
ΤτΕ: «Τσίμπησαν» τα επιτόκια των δανείων, σταθερά των καταθέσεων τον Ιούλιο
6 Σεπτεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη νότια Αττική


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

06/09/2019

Με 4,4 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας που θα συσταθεί από τους δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Ποιες υπηρεσίες θα παρέχει.

Τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) από τους δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, προβλέπει ειδική δράση της Περιφέρειας Αττικής, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 4,4 εκατ. ευρώ.

Το Κέντρο θα παρέχει στις υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και υποψήφιους επενδυτές εξειδικευμένη πληροφόρηση ή και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις και φορείς εντός και εκτός Ελλάδας.

Επιπλέον, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία με την εκπόνηση σειράς μελετών και ερευνών και θα υποστηρίζει τους τρεις δήμους στη διαμόρφωση της στρατηγικής τους για την επιχειρηματικότητα, την υλοποίηση και την αποτίμηση δράσεων και πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο θα λειτουργήσει ως τοπικός φορέας συγκέντρωσης, αποκωδικοποίησης και διάχυσης πληροφορίας σε επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές. Η πρόσβαση στο Κέντρο και στην παρεχόμενη πληροφόρηση θα είναι ελεύθερη για κάθε επιχείρηση ή δυνητικό επενδυτή, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς να προηγείται αξιολόγηση βάσει κριτηρίων. Στόχος είναι το Κέντρο να παρέχει υποστήριξη σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή τους δυνητικούς επενδυτές με τη μορφή στοχευμένης και έγκυρης ενημέρωσης και καθοδήγησης, η οποία θα διατίθεται στις επιχειρήσεις που θα απευθυνθούν σε αυτό, ενώ σημαντικό μέρος της πληροφορίας, των εργαλείων και του υλικού θα είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ειδικής ιστοσελίδας.

Επιπλέον, το ΚΣΕ θα προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial discovery), προκειμένου να αναδειχθούν οι τομείς προτεραιότητας της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ με όρους Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Η διαδικασία αποσκοπεί στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας.

Παράλληλα, θα υλοποιούνται δράσεις επιχειρηματικού και περιβαλλοντικού mentoring, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάδειξη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τη λειτουργία των σημαντικών κλάδων της περιοχής παρέμβασης, δράσεις καλλιέργειας και ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των ΜΜΕ για την υιοθέτηση πρακτικών «πράσινης» επιχειρηματικότητας, ανάδειξη καλών πρακτικών μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανάδειξη ωφελειών για την επιχείρηση και τρόπων υιοθέτησης των καλών πρακτικών στη λειτουργία των ΜΜΕ

Επίσης, θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης που εστιάζει στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν την λειτουργία τους ή να αξιοποιήσουν νέες ιδέες. Η υποστήριξη αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ιδίως στους σημαντικούς κλάδους για την τοπική οικονομία.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν υποστήριξη θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων με άμεση αξιολόγηση. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σε τακτικούς κύκλους και θα περιλαμβάνουν:

– Διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης.

– Ένα ολοκληρωμένο βασικό πακέτο υποστήριξης που θα απευθύνεται στο σύνολο των συμμετεχόντων κάθε κύκλου, το οποίο θα περιλαμβάνει σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας.

– Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring και coaching).

Η υποστήριξη θα προσδιορίζεται από το αίτημα της επιχείρησης και τα αποτελέσματα της διάγνωσης αναγκών. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: Ανάλυση Αγοράς, Υποστήριξη στην κατάρτιση Επενδυτικού Σχεδίου, Μελέτη Εξωστρέφειας, Σχέδιο Marketing, Τιμολογιακή Πολιτική, Επικοινωνιακή Πολιτική κ.ο.κ.

Πηγή: Euro2day.gr