Πριμ έως 195.000 ευρώ για «πράσινες επενδύσεις»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
«Πρωταγωνιστές» οι οφειλές ιδιωτών και «κόκκινα» δάνεια
24 Ιανουαρίου, 2020
Δράσεις 15 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του επιχειρείν
31 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Πριμ έως 195.000 ευρώ για «πράσινες επενδύσεις»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

24/01/2020

Ειδικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες και τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης της Δυτικής Ελλάδας μέσω του ΕΣΠΑ. Έως 65% το ύψος της επιδότησης. Ποιες κατηγορίες δαπανών καλύπτονται.

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε με παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της ανακύκλωσης, προβλέπει το πρόγραμμα «Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων και Ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 25.000 έως και 300.000 ευρώ, με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται έως 55% για τις μεσαίες και έως 65% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή η μέγιστη επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στις 195.000 ευρώ.

Οι στόχοι της δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους και αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με την εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design – Eco Label κ.ο.κ).

Παράλληλα, στις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από τη δράση, θα δοθεί η δυνατότητα συμμόρφωσης με τα διεθνή μη υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ. EMAS) και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στη δράση.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος και με μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

– Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις

– Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ

– Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

– Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος

– Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης

– Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

  1. Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός

– Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

– Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά)

– Εξοπλισμός ΑΠΕ (ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα)

– Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας

– Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

– Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

  1. Δαπάνες Προς Τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

– Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

– Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και μελετών

– Δαπάνες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας ή και περιβαλλοντικής διαχείρισης

– Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον

– Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον

Πηγή: Euro2day.gr