Δράσεις 15 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του επιχειρείν


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πριμ έως 195.000 ευρώ για «πράσινες επενδύσεις»
24 Ιανουαρίου, 2020
Αλλαγές στην προσωπική ευθύνη όσων διοικούν νομικά πρόσωπα
31 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Δράσεις 15 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του επιχειρείν


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

31/01/2020

Δύο προγράμματα για την ενίσχυση υφισταμένων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ενεργοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εντός του Φεβρουαρίου. Ποια επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούνται. Έως 70% το ύψος της επιδότησης.

Το ποσό των 15 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και για τη δημιουργία νέων (επιχειρήσεων) πρόκειται διαθέσει στο αμέσως επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μέσω δύο εξειδικευμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτηθούν, τόσο για τις υφιστάμενες, όσο και για τις νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να σχετίζονται με τους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3) της συγκεκριμένης Περιφέρειας. Δηλαδή στους τομείς της αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, των υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της συγκεκριμένης Περιφέρειας για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Το ελάχιστο ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου για να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 60.000 ευρώ και ο μέγιστος, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 45% έως 55% και καθορίζεται από τις κατηγορίες των επιλέξιμων ενεργειών και το μέγεθος της επιχείρησης.

Τονίζεται ότι για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% του ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ο δυνητικός δικαιούχος (επιχείρηση) για την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και πρόθεση δανείου.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 27 Μαϊου 2019.

Οι νέες επιχειρήσεις

Από τη δράση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 20.000 έως 285.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 70%. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος επιχειρηματίας, θα πρέπει να αποδείξει να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 60% του ποσοστού της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Για παράδειγμα, αν το επενδυτικό σχέδιο είναι προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει 18.000 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ με την πρόβλεψη, αν υπάρξει ενδιαφέρον να αυξηθεί στα 7 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου και «κλείνει» στις 30 Απριλίου 2019 και τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Πηγή: Euro2day.gr