Πώς ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων για όσους χρωστούν στα ταμεία


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Στο ράφι μέχρι νεωτέρας το πρόγραμμα «Συν-Εργασία»
10 Ιουνίου, 2022
Πώς δίδεται έκπτωση για οφειλές σε ταμεία και εφορία
10 Ιουνίου, 2022
Δείτε τα όλα

Πώς ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων για όσους χρωστούν στα ταμεία


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

10/06/2022

Ώθηση στις αγοραπωλησίες ακινήτων αναμένεται να δώσει η νέα διάταξη του Υπουργείου Εργασίας την οποία έφερε προ ημερών προς ψήφιση στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία θα δίδεται ασφαλιστική ενημερότητα σε όσους θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητο μόνο με τις βεβαιωμένες από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Αυτό σημαίνει πως δεν συμπεριλαμβάνονται στο “περιεχόμενο” της βεβαίωσης – ενημερότητας οφειλών, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές με τις οποίες βαρύνεται ο πωλητής ενός ακινήτου, αλλά και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες δεν έχουν προλάβει -κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου – να ενταχθούν στο ΚΕΑΟ.

Δεδομένου ότι οι οφειλές που εγγράφονται στη βεβαίωση οφειλών θα πρέπει εξοφληθούν πριν τη μεταβίβαση (δηλαδή όπως συμβαίνει συνήθως να “συμψηφισθούν” με το αντίτιμο της πώλησης καθώς αφαιρούνται από αυτό κατά τη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης προκειμένου να καταβληθούν στον e-EΦΚΑ), μέσω της συμπερίληψης μόνο των βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ οφειλών, κατεβαίνει ο πήχης του “συψμηφισμού” και έτσι μένει μεγαλύτερο κομμάτι του τιμήματος της πώλησης στην τσέπη του πωλητή.

Για παράδειγμα, έστω ιδιοκτήτης ακινήτου, το πουλάει στην τιμή των 100.000 ευρώ. Ωστόσο, έχει ασφαλιστικές οφειλές (ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες) ύψους 4.000 ευρώ.

Με βάση το υφιστάμενο καθεστώς, ο ιδιοκτήτης αυτός θα λάβει βεβαίωση οφειλών από τον e-ΕΦΚΑ για τις οφειλές αυτές και έπειτα θα πρέπει να τις εξοφλήσει προκειμένου να γίνει η πώληση του ακινήτου. Έτσι, θα του μείνουν καθαρά 96.000 ευρώ.

Από τις προαναφερθείσες ασφαλιστικές οφειλές του παραδείγματος (4.000 ευρώ), εκείνες που αντιστοιχούν στα 1000 ευρώ είναι τρέχουσες εισφορές.

Με το νέο καθεστώς (δηλαδή με εκείνο που θα ισχύσει μετά την αναμενόμενη ψήφιση της νέας διάταξης), οι οφειλές των 1.000 ευρώ δεν θα συμπεριληφθούν στη βεβαίωση -ενημερότητα την οποία πρέπει να λάβει ο πωλητής του ακινήτου από τον e-EΦΚΑ προκειμένου να προχωρήσει στην πώλησή του.

Συνεπώς, θα πρέπει να καταβάλλει μόνο 3.000 ευρώ στα ταμεία κατά την πώληση του ακινήτου του. Έτσι θα του μείνουν καθαρά 97.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ περισσότερα σε σχέση με εκείνα που θα εισέπραττε με βάση το υφιστάμενο καθεστώς ενημερότητας.

Το νέο καθεστώς

Πιο αναλυτικά, το νέο καθεστώς που θα διαμορφωθεί μετά την αναμενόμενη ψήφιση της νέας διάταξης τους Υπουργείου Εργασίας, έχει ως εξής:

Για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη.

Η οφειλή θεωρείται διασφαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας.

Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο,

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, μετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.

Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της.

Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, οφειλές.

Πηγή: capital.gr