Πώς θα τρέξει στον… αυτόματο ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Ξεκίνησε η εθελοντική παράδοση ακινήτων στις τράπεζες
21 Σεπτεμβρίου, 2017
Έρχονται αλλαγές στο νόμο Κατσέλη-Σταθάκη
22 Σεπτεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Πώς θα τρέξει στον… αυτόματο ο εξωδικαστικός μηχανισμός

[:el]21/09/2017

Ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ με τυποποιημένες διαδικασίες

Στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των κριτηρίων, βάσει των οποίων θα αναδιαρθρώνονται οι επιχειρηματικές οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, βρίσκονται τα τεχνικά κλιμάκια της κυβέρνησης, των τραπεζών και των θεσμών.

Μετά τις διαβουλεύσεις της περασμένης εβδομάδας, τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών επεξεργάζονται την ελληνική πρόταση και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η απάντησή τους. Αν κριθεί επαρκής, τότε θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, με την οποία θα καθορίζονται επακριβώς τα κριτήρια για τις περιπτώσεις αυτές.

Η διαδικασία για τις οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ θα είναι τυποποιημένη και για τον λόγο αυτό όλες οι πλευρές επιδιώκουν να κλείσουν κάθε δίοδο που θα επέτρεπε την κατάχρησή της.

Γι’ αυτό και τα κριτήρια που θα τεθούν σε κάποιες πτυχές τους θα είναι αυστηρότερα από ­αυτά που ισχύουν για τις επιχειρήσεις με χρέη άνω των 50.000 ευρώ.

Τυποποιημένη μέθοδος

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να κριθεί ένας οφειλέτες βιώσιμος και να υπαχθεί στην αυτοματοποιημένη διαδικασία θα πρέπει να έχει θετικά EBITDA την τελευταία χρήση πριν από την αίτηση ή θετικά EBITDA τα δύο προηγούμενα έτη κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από την αίτηση.

Στην προϋπόθεση αυτή, συμπληρώνεται και το κριτήριο ότι ο λόγος ανάμεσα στην αξία του χρέους που θα διαγραφεί και τα EBITDA του προηγούμενου έτους ή του μέσου όρου των δύο θετικών ετών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15.

Σημειώνεται ότι από την τυποποιημένη πρόταση επίλυσης θα εξαιρούνται οι οφειλέτες των οποίων η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει κατά 25 φορές την αξία του υπό αναδιάρθρωση χρέους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόταση του οφειλέτη, καθώς και οποιεσδήποτε αντιπροτάσεις για τον διακανονισμό των χρεών από τους πιστωτές που προέκυψαν από μια τυποποιημένη μέθοδο, θα υπόκεινται στους παρακάτω υποχρεωτικούς κανόνες:

α) Θα περιλαμβάνει τη διαγραφή μόνο των ποσών που αναφέρονται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4469/2017, εφόσον η διαγραφή αυτή επιτρέπεται με βάση τις παραγράφους 6 και 15 του νόμου 4469/2017. Αυτό σημαίνει ότι θα επιτρέπεται η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα και ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν θα γίνεται καμία άλλη διαγραφή στο βασικό τμήμα της οφειλής. Εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν θα γίνει καμία άλλη διαγραφή στο βασικό δημόσιο χρέος.

β) Η προτεινόμενη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 50 ευρώ ανά πιστωτή.

γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών (κυρίως των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, του κράτους και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 120 και για τους υπόλοιπους πιστωτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 24 δόσεων. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση χρεών από συμβόλαια για την προσφορά εργασίας, ανεξάρτητα από τον τύπο του συμβολαίου, οι προτεινόμενες δόσεις δεν μπορούν να είναι πάνω από έξι.

Πόσοι μπορούν να υπαχθούν

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο το πόσες επιχειρήσεις εντάσσονται στην κατηγορία των 20.000 έως 50.000 ευρώ. Δυνητικοί δικαιούχοι με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις για το σύνολο του εξωδικαστικού είναι περίπου 400.000 επιχειρήσεις, ωστόσο εκτιμάται ότι αναδιάρθρωση χρεών μέσω του νόμου θα επιτύχουν περίπου 120 – 130 χιλιάδες επιχειρήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο υπόλοιπος αριθμός επιχειρήσεων δεν θα καταφέρει να αναδιαρθρώσει τις οφειλές του, καθώς θα υπάρξουν και εξειδικευμένες παρεμβάσεις για τα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο εξωδικαστικός (νόμος 4469/2017) έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Αυγούστου, ενώ η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται έως τις 31/12/2018. Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), μέχρι σήμερα είσοδο στην πλατφόρμα με σκοπό την υποβολή αίτησης έχουν πραγματοποιήσει πάνω 6.000 χρήστες, ενώ σχεδόν 700 χρήστες έχουν προχωρήσει τη διαδικασία, καταχωρώντας στοιχεία. Οριστικά έχουν υποβληθεί περίπου 100 αιτήσεις, οι οποίες έχουν προωθηθεί στους συντονιστές προς εξέταση και διαπραγμάτευση.

Νέες αναβαθμίσεις της πλατφόρμας

Με τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα λειτουργίας, δηλαδή στις 3 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στο πλαίσιο αυτής διασυνδέθηκαν με την πλατφόρμα οι τράπεζες, με αποτέλεσμα πλέον τα σχετικά στοιχεία (οφειλές, καταθέσεις κ.λπ.) να καταχωρούνται αυτόματα και όχι από τον χρήστη. Οι αναβαθμίσεις της πλατφόρμας θα συνεχιστούν προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργικότητά της.

Σημειώνεται ότι επιπλέον στοιχεία, ώστε η διαδικασία να είναι πλήρως ηλεκτρονική, θα παρέχονται στην πλατφόρμα στην επόμενη μεγάλη αναβάθμιση και η οποία προγραμματίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου. Στην αναβάθμιση αυτή θα περιλαμβάνονται πρόσθετα στοιχεία των οφειλετών, π.χ. τραπεζικά εμβάσματα, ομόλογα, μετοχές κ.ά.

Κριτήρια ένταξης και κανόνες 

Δικαιούχοι

‘Αγνωστο παραμένει το πόσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές της τάξης των 20.000 έως 50.000 ευρώ. Δυνητικοί δικαιούχοι για το σύνολο του εξωδικαστικού είναι περίπου 400.000 επιχειρήσεις, ωστόσο εκτιμάται ότι αναδιάρθρωση χρεών μέσω
του νόμου θα επιτύχουν περίπου
120 – 130 χιλιάδες επιχειρήσεις.

EBITDA

Θετικά EBITDA την τελευταία χρήση πριν από την αίτηση ή θετικά EBITDA τα δύο προηγούμενα έτη κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών πριν από την αίτηση.

Λόγος χρέους προς EBITDA

Ο λόγος ανάμεσα στην αξία του χρέους που θα διαγραφεί και τα EBITDA του προηγούμενου έτους ή του μέσου όρου των δύο θετικών ετών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται οι οφειλέτες των οποίων η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει κατά 25 φορές την αξία του υπό αναδιάρθρωση χρέους.

Οφειλές προς διαγραφή

θα επιτρέπεται η διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα και ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Εκτός από τα προαναφερθέντα, δεν θα γίνεται καμία άλλη διαγραφή στο βασικό τμήμα της οφειλής.

Ύψος μηνιαίας δόσης

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 50 ευρώ ανά πιστωτή.

Αριθμός δόσεων

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για τους υπόλοιπους πιστωτές δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24. Στην περίπτωση χρεών από συμβόλαια για την προσφορά εργασίας, ανεξάρτητα από τον τύπο του συμβολαίου, οι προτεινόμενες δόσεις δεν μπορούν να είναι πάνω από έξι.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]