Πώς θα προστατεύονται πλέον οι δικαιούχοι του ν. Κατσέλη

Ποιες εισφορές εκπίπτουν από τα έσοδα προσωπικής εταιρείας
23 Μαΐου, 2018
Έρχεται νέο «κύμα» απλοποιήσεων στις αδειοδοτήσεις
30 Μαΐου, 2018
Δείτε τα όλα

Πώς θα προστατεύονται πλέον οι δικαιούχοι του ν. Κατσέλη

25/05/2018_x000D_
_x000D_
Κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού τους δανείου απευθείας από τις τράπεζες, ακόμη και στις περιπτώσεις που το αγνοούν, θα έχουν οι οφειλέτες του νόμου Κατσέλη._x000D_
_x000D_
Πρόκειται για μία από τις “άγνωστες” πτυχές της εκτεταμένης προστασίας που θα παρέχει στους πραγματικούς δικαιούχους του νόμου Κατσέλη, ο νέος αναθεωρημένος νόμος με την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ψηφιστούν μέχρι τις 15 Ιουνίου._x000D_
_x000D_
Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη – Σταθάκη) προστατεύει την πρώτη κατοικία και το εισόδημα κάλυψης των εύλογων δαπανών διαβίωσης και αποσκοπεί στη διευκόλυνση και υποστήριξη των αδύναμων πολιτών, δηλαδή ανέργων, μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών και μικροεμπόρων, είτε είναι οφειλέτες είτε εγγυητές δανείων._x000D_
_x000D_
Με τις αλλαγές που θα επέλθουν στο νόμο ώστε αυτός να πάψει να λειτουργεί καταχρηστικά ως καταφύγιο στρατηγικών κακοπληρωτών, οι πραγματικοί δικαιούχοι του νόμου θα μπορούν να απολαμβάνουν μία “ομπρέλα” δυνατοτήτων, τις οποίες αγνοούν, για την προστασία και τη διευκόλυνσή τους._x000D_
_x000D_
Το εκτεταμένο δίχτυ προστασίας για τους πραγματικά οικονομικά αδύναμους δανειολήπτες, όπως θα αποφαίνεται το δικαστήριο με την εκδίκαση της αίτησης υπαγωγής τους στο ν. Κατσέλη, θα  επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες δράσεις:_x000D_
_x000D_
1) Δυνατότητα επιδότησης της δόσης του στεγαστικού δανείου από το Κράτος, μέσω διενέργειας των σχετικών απαιτούμενων διαδικασιών απευθείας από τις τράπεζες, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης αγνοεί ότι τη δικαιούται._x000D_
_x000D_
2) Μείωση της υποχρέωσης παροχής εγγράφων από τους οφειλέτες, με παράλληλη υποχρέωση των τραπεζών, των δημόσιων αρχών και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα να τα προσκομίζουν στο δικαστήριο._x000D_
_x000D_
3) Διευκόλυνση του οφειλέτη για την πληρωμή της διαφοράς μεταξύ της χαμηλότερης δόσης που ορίζεται από το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό και της ενδεχόμενης υψηλότερης δόσης που καθορίζεται από το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό._x000D_
_x000D_
4) Παροχή δικαιώματος στους εγγυητές που εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους, όπως προκύπτει από την εγγύηση, να υποκαταστήσουν τον πιστωτή στο σχέδιο αποπληρωμής._x000D_
_x000D_
5) Προστασία της πρώτης κατοικίας βάσει της εμπορικής της αξίας και όχι της αντικειμενικής, εφόσον υφίσταται έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων που είναι εγγεγραμμένος στο οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. Αν η εκτίμηση της εμπορικής αξίας έχει ως αποτέλεσμα να μην εξαιρεθεί η κύρια κατοικία από τη ρευστοποίηση, τότε η τιμή πρώτης προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό της δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη από το όριο αξίας κύριας κατοικίας που τίθεται ως προϋπόθεση για την προστασία της._x000D_
_x000D_
6) Το πλάνο αποπληρωμής οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας θα επιτρέπεται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη._x000D_
_x000D_
7) Διασφάλιση ότι οι δόσεις για την απαλλαγή από τα χρέη (τριετούς ρύθμισης) και οι δόσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας (εικοσαετούς ρύθμισης) δεν θα υπερβαίνουν αθροιστικά την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη._x000D_
_x000D_
8) Κατάργηση της επανειλημμένης, ανά εξάμηνο, υποχρεωτικής εκ νέου συζήτησης των αιτημάτων χορήγησης προσωρινής διαταγής, κάτι που ίσχυε μέχρι σήμερα. Εφεξής η προσωρινή διαταγή θα ισχύει έως ότου οποιοσδήποτε διάδικος (οφειλέτης ή τράπεζα) ζητήσει την τροποποίησή της._x000D_
_x000D_
Πηγή: Capital.gr