Πώς θα μοιραστούν €150 εκατ. του νέου Αναπτυξιακού

ΕΣΠΑ 3,9 δισ. ευρώ πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
29 Ιουλίου, 2022
ΕΦΚΑ: Σε 24 δόσεις η ρύθμιση οφειλών – Σε 10 χρόνια η παραγραφή
5 Αυγούστου, 2022
Δείτε τα όλα

Πώς θα μοιραστούν €150 εκατ. του νέου Αναπτυξιακού

29/07/2022

Με αρκετή καθυστέρηση ανοίγει στις 27 Ιουλίου το πρώτο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Ποιο το ύψος των ενισχύσεων, το ελάχιστο ύψος των δαπανών και πότε θα ξεκινήσουν οι πρώτες επενδύσεις.

Με αρκετή καθυστέρηση -κοντά 6 μήνες από την ημέρα που ψηφίστηκε ο νόμος από τη Βουλή- ενεργοποιείται στις 27 Ιουλίου ο νέος Αναπτυξιακός νόμος. Τη σχετική απόφαση για την πρώτη προκήρυξη που αφορά το καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε στις 21 Ιουλίου ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Όμως οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο συγκεκριμένο καθεστώς θα πρέπει να κάνουν λίγο ακόμη υπομονή. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 27 Ιουλίου ενώ η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών έχει ορισθεί η 31η Οκτωβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2022 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα λοιπά 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics), η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για τα ίδια επενδυτικά σχέδια, ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή των εταιρειών του oμίλου. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜΜΕ για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθηνών.

Ποιο το ύψος των ενισχύσεων

Aπό τον περασμένο Μάιο έχει μπει πλαφόν στο ύψος των ενισχύσεων. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Αντίστοιχο πλαφόν ως προς το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο ισχύει και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και τις ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης. Και φθάνει τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Επίσης προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις 300.000 ευρώ.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών. Τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Αρχές του 2023 οι πρώτες επενδύσεις

Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το «πράσινο φως» ένταξης των πρώτων επενδύσεων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο δεν πρέπει να αναμένεται πριν τις αρχές του 2023.
Με βάση τα όσα προβλέπεται στη νομοθεσία και στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου στο ΦΕΚ, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ενώ εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, τάσσεται προθεσμία έως 7 εργάσιμων ημερών στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να τις παράσχει ή να τα υποβάλει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος. Δηλαδή στα μέσα Δεκεμβρίου.

Πηγή: Euro2day.gr