Πώς γίνεται η επιστροφή και ο συμψηφισμός των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Τέσσερις τρόποι για να πληρωθούν τα χρέη στην εφορία
25 Ιουλίου, 2018
Τροποποίηση προγραμμάτων «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»
27 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Πώς γίνεται η επιστροφή και ο συμψηφισμός των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

26/07/2018_x000D_
_x000D_
Με τις καθυστερούμενες οφειλές ή με τις μελλοντικές δόσεις ρυθμίσεων οφειλών θα συμψηφίζονται εισφορές εργοδοτών – μισθωτών οι οποίες δεν έπρεπε να καταβληθούν και, έτσι, πρέπει να επιστραφούν σε εκείνους τους οποίους τις κατέβαλλαν._x000D_
_x000D_
Ο λόγος για τις γνωστές και ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, δηλαδή για τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες πληρώθηκαν, ενώ δεν υπήρχε στην πραγματικότητα λόγος να πληρωθούν, αν μη τι άλλο στο ύψος στο οποίο καταβλήθηκαν._x000D_
_x000D_
Με εγκύκλιο του, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) διευκρινίζει επ’ ακριβώς τους όρους για την επιστροφή των σχετικών εισφορών, αλλά και τη σχετική διαδικασία._x000D_
_x000D_
Αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ προβλέπει τα ακόλουθα:_x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 1. Συμψηφισμός και επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ
 2. _x000D_

_x000D_
Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α., συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές._x000D_
_x000D_
Ως αχρεώστητες καταβληθείσες εισφορές θεωρούνται τα χρηματικά ποσά των εισφορών που καταβάλλονται στον Ε.Φ.Κ.Α. για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάση της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους._x000D_
_x000D_
Ενδεικτικές περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αποτελούν:_x000D_

  _x000D_

 • η καταβολή εισφορών υψηλότερων των απαιτητών ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν)
 • _x000D_

 • η υπερβάλλουσα καταβολή εισφορών πάνω από το οφειλόμενο ποσό
 • _x000D_

 • η μεταβολή χρόνου ασφάλισης
 • _x000D_

 • η υπερείσπραξη από το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων
 • _x000D_

 • η επιστροφή εισφορών λόγω διπλής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα πριν την έναρξη του Ε.Φ.Κ.Α. κ.λ.π.
 • _x000D_

_x000D_
Δε θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου, λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης._x000D_
_x000D_
Εφόσον μετά τη διενέργεια ελέγχου (Δηλωθέντων-Καταβληθέντων και Ουσιαστικού) και την πραγματοποίηση συμψηφισμού προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους._x000D_
_x000D_
Κατ’ εξαίρεση, το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται εντόκως. μόνο έπειτα από αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, από τα διαλαμβανόμενα της οποίας θα προκύπτει ρητά η έντοκη επιστροφή._x000D_
_x000D_
Ο συμψηφισμός ή η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, αφορούν χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα υπέρ της κύριας ασφάλισης και λοιπών κλάδων-παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και χρηματικά ποσά που συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Ε.Ο.Π.Π.Υ., Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 2. Πεδίο εφαρμογής
 2. _x000D_

_x000D_
Τα προβλεπόμενα στις κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή:_x000D_
_x000D_
– Σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 01/01/2017._x000D_
_x000D_
– Σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2016, εξαιρουμένου του Δημοσίου και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 3. Ενέργειες υποκαταστημάτων των μισθωτών ΕΦΚΑ
 2. _x000D_

_x000D_
Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης (επισυναπτόμενα έντυπα) από τους δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς που ασφαλίζονται μέσω Α.Π.Δ., στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α._x000D_
_x000D_
Ήδη σχεδιάζεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τους δικαιούχους, εργοδότες και ασφαλισμένους, που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 4. Διαδικασία συμψηφισμού ή επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε περίπτωση ρυθμισμένων οφειλών
 2. _x000D_

_x000D_
Εφόσον ο δικαιούχος εργοδότης έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρεί τους όρους της ρύθμισης αυτής, θα ακολουθείται η ίδια παραπάνω  διαδικασία ._x000D_
_x000D_
Στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, θα επέρχεται συμψηφισμός με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης κατά το ποσό αυτού._x000D_
_x000D_
Οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές παραγράφονται μετά πενταετία._x000D_
_x000D_
Δε θίγονται τα προβλεπόμενα περί επιστροφής εισφορών, στις περιπτώσεις αναγνώρισης, εξαγοράς χρόνου ασφάλισης καθώς και υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση._x000D_
_x000D_
Πηγή: Capital.gr