Πώς επιστρέφονται ποσά που κατασχέθηκαν χωρίς να πρέπει

Τι αλλάζει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
9 Μαΐου, 2018
Αλλαγές στο νόμο Κατσέλη και νέα πακέτα ρυθμίσεων από τις τράπεζες
14 Μαΐου, 2018
Δείτε τα όλα

Πώς επιστρέφονται ποσά που κατασχέθηκαν χωρίς να πρέπει

11/05/2018_x000D_
_x000D_
Αιτήσεις προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών πρέπει να υποβάλλουν οι πολίτες των οποίων κατασχέθηκαν ποσά, λόγω χρεών, που προέρχονταν από επιδόματα και άλλες κοινωνικές παροχές. Πώς η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη οδήγησε σε λύση του προβλήματα._x000D_
_x000D_
Αίτηση προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η οποία θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλουν όσοι πολίτες είδαν επιδόματα και κοινωνικές παροχές να κατάσχονται από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, για χρέη προς τα ταμεία._x000D_
_x000D_
Το θέμα προέκυψε μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, στον οποίο απευθύνθηκαν πολίτες μετά από κατασχέσεις σε τραπεζικές τους καταθέσεις, ποσών που προέρχονταν από προνοιακά επιδόματα και άλλες κοινωνικές παροχές, που είναι ακατάσχετα._x000D_
_x000D_
Διευκρινίζεται ότι στα ακατάσχετα προνοιακά επιδόματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εισοδηματική ενίσχυση του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης και τα έκτακτα βοηθήματα που χορηγούνται από Δήμους στους οικονομικά αδύναμους και πολύτεκνους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις λοιπές ακατάσχετες κοινωνικές παροχές περιλαμβάνεται και το ακατάσχετο κατά νόμο μέρος των συντάξεων._x000D_
_x000D_
Στις περισσότερες εξετασθείσες περιπτώσεις, οι κατασχέσεις συντελέστηκαν εν αγνοία των δικαιούχων των ακατάσχετων παροχών. Για παράδειγμα, είτε ο οφειλέτης για τον οποίο επιβλήθηκε κατάσχεση ήταν όχι ο δικαιούχος της ακατάσχετης παροχής αλλά συγγενής του ή άλλος τρίτος συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε η ατομική ειδοποίηση του ΚΕΑΟ στάλθηκε προς παλαιά διεύθυνση του οφειλέτη, που είχε ορθά καταχωρηθεί στα σχετικά μητρώα κατά τον χρόνο δημιουργίας της οφειλής, αλλά στη συνέχεια έπαυσε να ισχύει. Εξαιτίας δε της ανυπαίτιας άγνοιάς τους, οι δικαιούχοι των ακατάσχετων παροχών δεν είχαν δηλώσει ως ακατάσχετο τον κρίσιμο τραπεζικό λογαριασμό._x000D_
_x000D_
Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ την έκδοση έγγραφων οδηγιών ώστε να διασφαλίζεται η επιστροφή των κατασχεθέντων ποσών στο νόμιμο δικαιούχο της ακατάσχετης κοινωνικής παροχής, μετά από αίτησή του. Ανταποκρινόμενη η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εξέδωσε έγγραφο προς όλες τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες με το οποίο καθιερώθηκε συγκεκριμένη διαδικασία για τον περιορισμό της κατάσχεσης και την επιστροφή των ακατάσχετων ποσών στον θιγέντα δικαιούχο._x000D_
_x000D_
Η διαδικασία της αποδέσμευσης και επιστροφής προβλέπει αίτηση από την πλευρά του οφειλέτη – δικαιούχου προς την αρμόδια διεύθυνση του ΚΕΑΟ και προσκόμιση δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτει η δικαίωση της ακατάσχετης κοινωνικής παροχής και το ποσό της. Η οδηγία παραπέμπει σε συγκεκριμένο έντυπο μερικής Άρσης (περιορισμού Κατάσχεσης) κατά το ποσό που ανήκει στην ακατάσχετη παροχή._x000D_
_x000D_
Μετά την αίτηση το ποσό αποδεσμεύεται και καταβάλλεται στο δικαιούχο με απόφαση του εκάστοτε περιφερειακού Διευθυντή. Η διαδικασία ακολουθεί την πεπατημένη που θέσπισε η ΑΑΔΕ τον Σεπτέμβριο του 2017 για περιορισμό των κατασχέσεων και αποδέσμευση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, ανεξάρτητα αν έχουν δηλωθεί ως ακατάσχετοι ή όχι, επί καταθέσεων προερχόμενων από καταβολή ακατάσχετου επιδόματος ή βοηθήματος._x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr