Ποιες επιχειρήσεις επιδοτούνται για ερευνητική δικτύωση


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πόροι 21 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
24 Ιανουαρίου, 2020
Οι νέες εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς
24 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Ποιες επιχειρήσεις επιδοτούνται για ερευνητική δικτύωση


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

24/01/2020

Σε καθεστώς προδημοσίευσης το πρόγραμμα «ERANETs 2019b – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία». Έως 250.000 ευρώ το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται.

Την επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs, προβλέπει το πρόγραμμα «ERANETs 2019b» – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία» που θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».

Στόχος του προγράμματος το οποίο έχει προϋπολογισμό 8,14 εκατ. ευρώ, είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών με την ΕΕ και ο συντονισμός κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Για αυτό και στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν διακρατικά ερευνητικά και τεχνολογικά επενδυτικά σχέδια.

Συγκεκριμένα, η δράση επιχορηγεί δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων (κατηγορίες έρευνας: βιομηχανική έρευνα ή και πειραματική ανάπτυξη) και καινοτομίας στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  εφόσον προκύπτουν από το ενισχυόμενο ερευνητικό έργο.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι  250.000 ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή (δημόσια δαπάνη). Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 15% έως 100% και το ύψος της καθορίζεται από την κατηγορία και το είδος της δαπάνης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το συνολικό ποσό των 8,14 εκατ. ευρώ τα 5,53 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση προτάσεων που θα υποβληθούν στα όρια της περιφέρειας Αττικής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, έχουν α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, β) επιχειρήσεις, και γ) Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τρίτη 11/2/2020  με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 1/4/2020.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση, είναι ανά κατηγορία παρέμβασης, οι  ακόλουθες δαπάνες:

  1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης

–  δαπάνες προσωπικού

–  δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

–  δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

–  δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει

–  πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

–  δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας

  1. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ

–  οι δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

–  οι δαπάνες για την απόσπαση από Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

–  οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

  1. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία 

–  δαπάνες προσωπικού

–  δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

–  δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

–  δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει

–  πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Πηγή: Euro2day.gr