Πιο «ανθρώπινο» πρόσωπο σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Μεγάλη αύξηση δανείων προς επιχειρήσεις τον Μάιο
10 Ιουνίου, 2022
ΑΑΔΕ – myDATA: Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων
17 Ιουνίου, 2022
Δείτε τα όλα

Πιο «ανθρώπινο» πρόσωπο σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

10/06/2022

Εξαιρούνται στο εξής από την κατάσχεση, κατ’ επέκταση και τον πλειστηριασμό, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι εκτός των περιουσιακών στοιχείων εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα τα οποία με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους.

Το νέο καθεστώς που ισχύει για τους οφειλέτες και τη διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων περιλαμβάνεται σε διάταξη σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά την «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ουσιαστικά με το νέο πλαίσιο απαλείφονται διατάξεις σχετικές με ακατάσχετα κινητά πράγματα που απηχούν αναχρονιστικές κοινωνικές συνθήκες, δομές και αντιλήψεις, οι οποίες δεν εφαρμόζονται ή η εφαρμογή τους δεν έχει πλέον πρακτικό νόημα ή δεν είναι πλέον δόκιμη και εισάγονται νεότερες ρυθμίσεις, η θέσπιση των οποίων συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του οικείου ρυθμιστικού πλαισίου στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν στο δίκαιο της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και του κατασχόντος ως προς το κατασχετόν, ή μη των εν λόγω αντικειμένων, αυτά κατάσχονται μεν αλλά παραδίδονται εις τον οφειλέτη, που φέρει όλες τις ευθύνες του μεσεγγυούχου, η δε διαφορά λύνεται από το Ειρηνοδικείο.

Πηγή: Ναυτεμπορική