Παρατείνεται για 6 μήνες η υλοποίηση 9 δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

100% Επιχορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης για επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων
5 Φεβρουαρίου, 2021
ΕΣΠΑ: Ένταξη ξενοδοχείων στην επιχορήγηση για προμήθεια θερμαντικών εξωτερικού χώρου
12 Φεβρουαρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Παρατείνεται για 6 μήνες η υλοποίηση 9 δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

12/02/2021

Παρατείνονται κατά 6 μήνες οι καταληκτικές ημερομηνίες υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε εννέα Δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας στην Οικονομία, με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη. 

Ειδικότερα, οι δράσεις που παρατείνονται οριζόντια κατά 6μήνες είναι οι ακόλουθες :

 • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
  • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
  • Επιχειρούμε Έξω
  • Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
  • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Και οι δύο ψηφιακές δράσεις: 

 •        Ψηφιακό Άλμα
  •         Ψηφιακό Βήμα.

Οι παρατάσεις για τις 9 Δράσεις αφορούν σε 25.218 ενταγμένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση ανέρχεται σε 1,833 δις ευρώ. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα. Ωστόσο, σημειώνει το ΥΠΑΝ, η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει στις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνήθεις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν κανονικά σε βαθμό που να υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους. Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 έργα, θα έχουν πλέον 6 μήνες για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους χωρίς εκπτώσεις στον αρχικό σχεδιασμό τους.

Το ΥΠΑΝ τονίζει ότι με τις ίδιες αποφάσεις, υιοθετούνται και επιμέρους διαχειριστικές απλοποιήσεις ήσσονος σημασίας πάντοτε με στόχο την διευκόλυνση και την επιτάχυνση χωρίς εκπτώσεις στην αξιοπιστία διαχείρισης.

Πηγή: Ναυτεμπορική