Παράταση στη Δράση επιχορήγησης για περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Αναζητείται λύση για τους αιχμάλωτους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου
1 Ιουλίου, 2022
6 δισ. από νέο ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης για τη στήριξη εκατομμυρίων πολιτών
8 Ιουλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Παράταση στη Δράση επιχορήγησης για περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

08/07/2022

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Τετάρτη 31/08/2022 και ώρα 15:00 από την Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 15:00, όπως ίσχυε.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύναται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης. 

Πηγή: antagonistikotita.gr