Πάνω από 280.000 προειδοποιήσεις κατασχέσεων για χρέη στα Ταμεία

Τι θα προβλέπει η νέα ρύθμιση για 120 δόσεις
3 Δεκεμβρίου, 2018
Δύο μεγάλες ανατροπές στο νόμο Κατσέλη
4 Δεκεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Πάνω από 280.000 προειδοποιήσεις κατασχέσεων για χρέη στα Ταμεία

03/12/2018

”Κρύος” ιδρώτας έλουσε πάνω από 280.000 οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την γ’ τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οι προαναφερθέντες εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες έλαβαν ατομικές ειδοποιήσεις για ρύθμιση ή εφάπαξ εξόφληση των χρεών τους προς τους συνταξιοδοτικούς και άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

Αν οι παραπάνω δεν ”συμμορφωθούν”, τότε το ΚΕΑΟ θα προβεί σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή μπλοκάρισμα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή ακόμα και ακινήτων.

Την ίδια ώρα, τα έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εισπράξεις από τις κατασχέσεις, σημείωσαν στο γ΄ τρίμηνο του 2018, ρεκόρ τριμήνου, καθώς έφτασαν 356 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, τα χρέη προς τα ταμεία συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς έφτασαν τα 34,3 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο έναντι 33,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Το ”κυνήγι” των οφειλετών των ταμείων αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες, καθώς στο θεσμικό ”οπλοστάσιο” του ΚΕΑΟ έχουν προστεθεί νέα εργαλεία.

Συγκεκριμένα, αυτά είναι αφορούν βασικά τη διαδικασία της ρύθμισης οφειλών μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού και της κατηγοριοποίησης των οφειλετών.

Πιο αναλυτικά, οι εξελίξεις σε κάθε ένα από τα δύο βασικά εργαλεία μείωσης των ασφαλιστικών οφειλών είναι τα ακόλουθα :

α) Εξωδικαστικός μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

* Εκδόθηκαν οδηγίες αναφορικά με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού μέσω της υπαγωγής σε αυτών και των οφειλών που γεννήθηκαν εντός του έτους 2017, αλλά και την επίλυση επιμέρους θεμάτων της διαδικασίας, όπως τη συμμετοχή του Κ.Ε.Α.Ο. σε διαπραγματεύσεις και για σύνολο βασικής οφειλής μέχρι 20.000 ευρώ , εφόσον δεν συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση ιδιώτες πιστωτές, το χρόνο ενημέρωσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης κλπ).

* Εκδόθηκαν οδηγίες για τη διαμόρφωση προτάσεων-λύσεων ρύθμισης για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα και διμερή διαπραγμάτευση, όταν η οφειλή υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και ανέρχεται έως 125.000 ευρώ, καθώς και όταν υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.

* Τροποποιήθηκαν οδηγίες προς την κατεύθυνση της απλούστευσης για διαχείριση αιτήσεων εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και διμερείς διαπραγματεύσεις (για νομικά πρόσωπα και φυσικά με πτωχευτική ικανότητα). Βάσει των νέων οδηγιών για οφειλέτες με οφειλές έως 125.000 ευρώ δεν συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό σύναψης συμφωνίας και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ενημερώνεται με την αποδοχή της πρότασης αναδιάρθρωσης.

β) Κατηγοριοποίηση οφειλετών

*  Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κατηγοριοποίησης των μεγάλων οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογικής διοίκησης με βάση την βιωσιμότητά τους (triage).

Για την υλοποίηση της κατηγοριοποίησης των μεγάλων οφειλετών εφαρμόζεται μεθοδολογία για την κατάταξη των οφειλετών σε “οικονομικά βιώσιμους”, “οικονομικά μη βιώσιμους” και μία ενδιάμεση ομάδα (“γκρίζα ζώνη”), βάσει ανάλυσης χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και ποιοτικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς του οφειλέτη για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.

Οι οφειλέτες της μεσαίας ζώνης αξιολογούνται σε μεγαλύτερο βάθος προκειμένου να εξετασθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να καταστούν βιώσιμοι.

* Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην γ΄ τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, στην περαιτέρω αξιολόγηση, εκτός από χρηματοοικονομικούς δείκτες και στοιχεία του οφειλέτη, λαμβάνεται υπόψη το γενικότερο κλίμα της οικονομίας καθώς και η δυναμική του κλάδου στον οποίο ανήκει ο οφειλέτης.

* Στόχος της διαδικασίας κατηγοριοποίησης από το Κ.Ε.Α.Ο. είναι η ανάλυση του χαρτοφυλακίου των οφειλών των μεγάλων οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και στη συνέχεια ο προσδιορισμός των καταλληλότερων μεθόδων για την διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει των χαρακτηριστικών των επιμέρους κατηγοριών.

*Είναι, επίσης, υπό διαμόρφωση στρατηγική διαχείρισης των οφειλετών ανά κατηγορία αυτών, όπου θα καθορίζονται ξεχωριστές ροές ενεργειών διαχείρισης για κάθε κατηγορία οφειλετών.

Οι κλιμακούμενες δράσεις που θα καθοριστούν από το Δημόσιο για κάθε κατηγορία οφειλετών triage στοχεύουν στην μέγιστη δυνατή είσπραξη των οφειλών.

Πηγή: Capital.gr