Οκτώ νομοσχέδια για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Γ. Σταθάκης: Ενεργειακές επενδύσεις 33 δισ. ευρώ
8 Νοεμβρίου, 2018
Οι τέσσερις παρεμβάσεις στον αναπτυξιακό νόμο
8 Νοεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Οκτώ νομοσχέδια για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

08/11/2018

Παρεμβάσεις του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οκτώ νομοσχέδια τα οποία σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις στρατηγικές επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, το εταιρικό δίκαιο, την εποπτεία των εταιρειών, την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, αλλά και τη σύσταση υπηρεσίας πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το επόμενο διάστημα.

Το σχέδιο δράσης θα παρουσιαστεί σήμερα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ωστόσο, δόθηκε από χθες στη δημοσιότητα, προκειμένου, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης « … να είναι προσιτό στους πολίτες και στον έλεγχο της κοινωνίας, να λειτουργεί έτσι ως μέσο παρακολούθησης και ως διαρκής δημόσια λογοδοσία. Με τον τρόπο αυτό οι δράσεις που αναφέρονται αποκτούν αυξημένη δεσμευτικότητα και η κάθε απόκλιση πρέπει να αιτιολογείται».

Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, «αυτός ο τρόπος οργάνωσης της δράσης του υπουργείου και η έκθεσή της στον δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο αποτελεί, πιστεύουμε, ένα μικρό βήμα, για ένα μεγάλο στόχο, που αφορά στην αξιοπιστία της πολιτικής. “Κλειδί” για αυτό δεν είναι η εξαγγελία αλλά η συγκεκριμενοποίηση, η δεσμευτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της υλοποίησης των στόχων που τίθενται».

Το σχέδιο δράσης του υπουργείου αριθμεί δεκάδες παρεμβάσεις, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, ενώ όπως προαναφέρθηκε, ήδη οκτώ νομοσχέδια είναι έτοιμα προς κατάθεση στη Βουλή.

Ειδικότερα:
1. Το σχέδιο νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου (νέα κίνητρα, μεγαλύτερο εύρος ωφελημάτων, ασφαλής, διαφανής και ταχεία διαδικασία) για στοχευμένες επενδύσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία.
2. Το σχέδιο νόμου για την Πιστοληπτική Ικανότητα Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, το υπουργείο προχωρά στη σύσταση Αρχής (Credit Bureau) για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών ή και επιχειρήσεων για την αποκατάσταση της ασύμμετρης πληροφόρησης και τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.
3. Το σχέδιο νόμου για την Εποπτεία Εταιρειών. Με το νέο πλαίσιο, η εποπτεία των εταιρειών θα γίνεται βάσει μεγέθους και όχι εταιρικής μορφής, ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενώ προβλέπει και τη μετάβαση από ένα κατασταλτικό σε ένα προληπτικό και αποτελεσματικότερο μοντέλο εποπτείας.
4. Το σχέδιο νόμου για τους Μετασχηματισμούς Εταιρειών. Με το εν λόγω νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών να συγχωνεύονται, να διασπώνται και να μετατρέπονται σε άλλη νομική μορφή, κάτι το οποίο με το σημερινό εταιρικό δίκαιο δεν είναι εφικτό.
5. Το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Το εν λόγω νομοσχέδιο αποσκοπεί στην εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Το νομοσχέδιο για τη Δεύτερη Ευκαιρία Εταιρειών. Το εν λόγω νομοσχέδιο στοχεύει στην επανένταξη μέσω μιας σειράς διαδικασιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, των επιχειρηματιών που πτώχευσαν χωρίς δόλο.
7. Το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία Μητρώου προμηθευτών και την αναδιοργάνωση των αναθετουσών αρχών στην κατεύθυνση ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου λειτουργίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και την υιοθέτηση Πράσινων και κοινωνικών κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις.
8. Το νομοσχέδιο για την προστασία του Εμπορικού Απορρήτου. Το νομοσχέδιο αφορά στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Στο εν λόγω νομοσχέδιο, περιλαμβάνονται και μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

Αναπτυξιακή Τράπεζα

Αναφορικά με την ίδρυση της αναπτυξιακής τράπεζας, έως το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες θεσμοθέτησης, ενώ εντός του 2019 θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Σύντομα ωστόσο, εντός του 2018 και στις αρχές 2019, θα διατεθούν από το ΕΤΕΑΝ στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα χρηματοδοτικά προϊόντα που θα αποτελέσουν τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία της αναπτυξιακής τράπεζας.

Προσέλκυση ΑΞΕ

Σύμφωνα με το υπουργείο, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα για τη βελτίωση του συστήματος προσέλκυσης και συγκράτησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ). Η συνεργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τη διεξοδική αναθεώρηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, των διοικητικών πρακτικών, των σχετικών δομών και του ευρύτερου εθνικού πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συνολικότερου συστήματος προσέλκυσης και συγκράτησης ΑΞΕ.

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Βάσει του σχεδίου δράσης του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ως προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν στην κατεύθυνση:
– Επέκτασης των ψηφιακών υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο ζωής της επιχείρησης.
– Συγκρότησης Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων.
– Ίδρυσης παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στο σκέλος των αδειοδοτήσεων, προβλέπεται η επέκταση του συστήματος σε νέες οικονομικές δραστηριότητες, η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, ενώ θα ακολουθήσει η κωδικοποίηση της νομοθεσίας προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών.

Δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων

Επίσης, το υπουργείο, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, σχεδιάζει τη δημιουργία ενός Δικτύου Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων παρέχοντας καθοδήγηση στις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση, χρηματοδοτικών ευκαιριών, για θέματα καινοτομίας και οργάνωσης, δικτύωσης και συνεργειών, διεθνοποίησης και εξωστρέφειας.

Πηγή: Euro2day.gr