Οι προϋποθέσεις για μη φορολόγηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
«Χρυσή βίζα» για όσους επενδύσουν 400 χιλ. στην Ελλάδα
19 Ιουλίου, 2018
Παράταση έως 30 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις
24 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

Οι προϋποθέσεις για μη φορολόγηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

20/07/2018_x000D_
_x000D_
Δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα εφόσον ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει κινηθεί δικαστικά κατά του μισθωτή_x000D_
_x000D_
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν ανείσπρακτα ενοίκια, τα οποία αφορούν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017, μπορούν να μη φορολογηθούν για τα συγκεκριμένα εισοδήματα που δεν εισέπραξαν και μάλιστα με συντελεστή που ξεκινά από το 15%._x000D_
_x000D_
Λίγο πριν εκπνεύσει, στις 26 Ιουλίου 2018, η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων οι εν λόγω ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αφού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων._x000D_
_x000D_
Τα εν λόγω εισοδήματα, μάλιστα, θα φορολογηθούν στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, σύμφωνα με το νεότερο οδηγό ερωτήσεων – απαντήσεων που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για φορολογικά θέματα, προκειμένου οι φορολογούμενοι να αποφύγουν λάθη τα οποία μπορούν να τους στοιχίσουν σε χρόνο και σε χρήμα._x000D_
_x000D_
Επισημαίνεται ότι τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας, ενώ στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125126 του Πίνακα 4 «Εισόδημα από ακίνητη περιουσία-Δ2» της τρίτης σελίδας του εντύπου._x000D_
_x000D_
Θα πρέπει, πάντως, να αναφερθεί ότι για να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης._x000D_
_x000D_
Όσον αφορά, δε, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μη δηλώνονται μισθώματα που δεν εισπράττονται, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 4 του ΚΦΕ, ο εκάστοτε εκμισθωτής για τα μισθώματα που δεν έχει εισπράξει και μετά θα πρέπει προ της λήξης της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσής του να έχει κινηθεί δικαστικά κατά του μισθωτή, δηλαδή:_x000D_
_x000D_
είτε να έχει εκδοθεί εις βάρος του διαταγή πληρωμής,_x000D_
_x000D_
είτε να έχει εκδοθεί διαταγή απόδοσης του μισθίου,_x000D_
_x000D_
είτε να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση αποβολής από το μίσθιο,_x000D_
_x000D_
είτε να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επιδίκασης μισθωμάτων,_x000D_
_x000D_
είτε να έχει ασκηθεί αγωγή αποβολής από το μίσθιο,_x000D_
_x000D_
είτε να έχει ασκηθεί αγωγή επιδίκασης μισθωμάτων._x000D_
_x000D_
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο νόμος δεν προϋποθέτει απαραίτητα εξώσεις, ούτε καν διεξαγωγή δίκης, αφού αρκείται σε απλή άσκηση αγωγής, έστω και την τελευταία στιγμή πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης._x000D_
_x000D_
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο νόμος προβλέπει πως ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να μη συνυπολογισθούν αυτά στο εισόδημά τους._x000D_
_x000D_
Αντίθετα, δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκμετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα κ.λπ.). Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογούνται με βάση τα κέρδη που πραγματοποιούν (άρθρο 44 του ΚΦΕ) και οι ενοικιαστές τους θεωρούνται πελάτες, ενώ παράλληλα τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν χαρακτηρισθούν «επισφαλείς απαιτήσεις», με ανάλογη φορολογική μεταχείριση._x000D_
_x000D_
Δήλωση στοιχείων ακινήτων_x000D_
_x000D_
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των μνημονίων η χρήση ενός ακινήτου έχει γίνει για αρκετούς ασύμφορη, λόγω της υψηλής φορολογίας που ισχύει στην «πηγή» αυτή. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η «έκρηξη» που καταγράφεται στις αποποιήσεις κληρονομιών, γεγονός που καθιστά το κράτος το μεγαλύτερο πλέον «κληρονόμο»._x000D_
_x000D_
Βέβαια, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν περιληφθεί σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα προηγούμενα έτη, είναι και φέτος υποχρεωμένο να υποβάλει την εν λόγω δήλωση Ε9._x000D_
_x000D_
Οι ιδιοκτήτες, μάλιστα, με βάση τον εν λόγω οδηγό της ΑΑΔΕ θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:_x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 1. Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9);
 2. _x000D_

_x000D_
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχει:_x000D_
_x000D_
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα εμπραγμάτων δικαιωμάτων._x000D_
_x000D_
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 2. Από πότε αναγράφονται τα ακίνητα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων;
 2. _x000D_

_x000D_
Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, αναγράφονται στην οικεία δήλωση, από:_x000D_
_x000D_
τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης,_x000D_
_x000D_
τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία,_x000D_
_x000D_
τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού,_x000D_
_x000D_
τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:_x000D_
_x000D_
από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,_x000D_
_x000D_
από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους,_x000D_
_x000D_
από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους, τον νομέα επίδικων ακινήτων, τον εκ προσυμφώνου αγοραστή ακινήτου στις περιπτώσεις προσυμφώνου με δικαίωμα αυτοσύμβασης, με εξαίρεση τα εργολαβικά προσύμφωνα,_x000D_
_x000D_
τους δικαιούχους ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΝΠΔΔ που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια,_x000D_
_x000D_
τον υπόχρεο γονέα, για την ακίνητη περιουσία των προστατευόμενων τέκνων του. Τέκνο το οποίο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υποβάλλει αυτοτελώς δήλωση στοιχείων ακινήτων,_x000D_
_x000D_
τον κηδεμόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται,_x000D_
_x000D_
τον εκτελεστή διαθήκης ή τον εκκαθαριστή, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί,_x000D_
_x000D_
τον μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας, για την υπό μεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα διαρκεί η μεσεγγύηση,_x000D_
_x000D_
τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 3. Πότε υποβάλλεται η δήλωση στοιχείων ακινήτων;
 2. _x000D_

_x000D_
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα δικαιώματα του υπόχρεου._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 4. Πότε υποβάλλεται η δήλωση στοιχείων ακινήτων σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής;
 2. _x000D_

_x000D_
Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς (τετράμηνο για τους κατοίκους Ελλάδος και δωδεκάμηνο για τους κατοίκους εξωτερικού)._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 5. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων;
 2. _x000D_

_x000D_
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, στο έτος που προκύπτει υποχρέωση και μόνο ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς του κωδικούς διαδικτυακά μέσω του ΟΠΣ – Περιουσιολογίου ακινήτων._x000D_
_x000D_
Ειδικά, υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ συνοδευόμενες από τα οικεία παραστατικά:_x000D_
_x000D_
Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων από όλους τους κληρονόμους του ή από οποιονδήποτε εξ αυτών._x000D_
_x000D_
Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, που έχουν διακόψει τις εργασίες τους._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 6. Υποβάλλεται δήλωση κάθε χρόνο;
 2. _x000D_

_x000D_
Όχι. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που αποκτάται ακίνητο ή δικαίωμα επ’ αυτού, καθώς και όταν υπάρχει μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση. Δεν απαιτείται υποβολή μηδενικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 7. Ποια ακίνητα γράφονται στον πίνακα 1 και ποια στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9;
 2. _x000D_

_x000D_
Στον πίνακα 1 αναγράφονται όλα τα κτίσματα πoυ βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού καθώς και τα γήπεδα εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού._x000D_
_x000D_
Στον πίνακα 2 αναγράφονται όλα τα γήπεδα-εκτάσεις, που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού._x000D_
_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 8. Εάν υποβληθεί δήλωση στοιχείων ακινήτων σε ένα έτος, μέχρι ποιο έτος θα πρέπει να μεταφερθεί;
 2. _x000D_

_x000D_
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται σε ένα έτος θα πρέπει να μεταφερθεί και στα επόμενα έτη μέχρι και το τρέχον έτος, προκειμένου να ενημερωθεί η περιουσιακή εικόνα για όλα τα έτη, εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται, πριν από την οριστική υποβολή, η προεπισκόπηση της περιουσιακής κατάστασης και εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι ορθή, θα υποβάλλεται η μεταφερόμενη δήλωση._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική[:]