Ο Σεπτέμβριος ξεκινάει με 6 ανοικτά προγράμματα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Διπλασιασμός κονδυλίων για τουριστικές επιχειρήσεις
28 Αυγούστου, 2018
«Οδικός χάρτης» για τις κατασχέσεις από την εφορία
3 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ο Σεπτέμβριος ξεκινάει με 6 ανοικτά προγράμματα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

31/08/2018_x000D_
_x000D_
Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά έξι είναι οι δράσεις που “τρέχουν” ακόμα μέσα στο Σεπτέμβρη. Τέσσερις από αυτές αφορούν στο ΕΣΠΑ και δύο στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016._x000D_
_x000D_
Αναλυτικότερα:_x000D_

Ψηφιακό Βήμα:

_x000D_
Η Δράση αυτή του ΕΣΠΑ στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
Δικαιούχοι για το «Ψηφιακό Βήμα» είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (τουλάχιστον μία κερδοφόρα εξ αυτών) και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας._x000D_
_x000D_
Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου για κάθε πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ επιδοτείται το 50%._x000D_
_x000D_
Επιδοτούνται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, η προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού, e-shop,  λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών, hosting, ψηφιακή διαφήμιση,  ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού, μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)._x000D_
_x000D_
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η 2 Οκτωβρίου 2018._x000D_

Ψηφιακό Άλμα:

_x000D_
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της χώρας μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
Δικαιούχοι για το «Ψηφιακό Βήμα» είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (τουλάχιστον μία κερδοφόρα εξ αυτών) και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας._x000D_
_x000D_
Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου για κάθε πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, ενώ επιδοτείται το 50%._x000D_
_x000D_
Επιδοτούνται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, η προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού, e-shop,  λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών, hosting, ψηφιακή διαφήμιση,  ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού, μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)._x000D_
_x000D_
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η 2 Οκτωβρίου 2018._x000D_

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός:

_x000D_
Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και η υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης._x000D_
_x000D_
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης, έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ,  λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας._x000D_
_x000D_
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%._x000D_
_x000D_
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για Μηχανήματα / Εξοπλισμό, Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμό, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Μεταφορικά μέσα, σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)._x000D_
_x000D_
Η δράση αυτή παραμένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, ή την 27η Δεκεμβρίου 2019._x000D_

Επιχειρούμε Έξω:

_x000D_
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες._x000D_
_x000D_
Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις, παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά, αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν._x000D_
_x000D_
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται έως 100.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης σε 50%._x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, το ενοίκιο περιπτέρου, το κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός), το κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.), το κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων._x000D_
_x000D_
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2019._x000D_

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (ν.4399/2016)

_x000D_
Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου._x000D_
_x000D_
Στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια Νέων, Υπό ίδρυση και Υφιστάμενων επιχειρήσεων (με έως 7 έτη λειτουργίας), οι οποίες διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας._x000D_
_x000D_
Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά Περιφέρεια ορίζονται σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και έχουν τη μορφή επιχορήγησης ή φορολογικών απαλλαγών, ενώ ο προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € – 5.000.000 €._x000D_
_x000D_
Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων νοούνται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κ.α.), επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης κ.α.) ή το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου._x000D_
_x000D_
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2018._x000D_

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ν.4399/16)

_x000D_
Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση περιορισμένου εύρους με φορολογικές απαλλαγές  δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών  μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό  την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το  συγκεκριμένο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για  επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα  κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Συμβάλλει στην αύξηση, εκσυγχρονισμό και  αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας  με προφανή ανάλογα αποτελέσματα και για την ίδια την  επιχείρηση._x000D_
_x000D_
Στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια Νέων, Υπό ίδρυση και Υφιστάμενων επιχειρήσεων._x000D_
_x000D_
Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά Περιφέρεια ορίζονται σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και έχουν τη μορφή φορολογικών απαλλαγών, ενώ ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 50.000 €._x000D_
_x000D_
Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:_x000D_

    _x000D_

  • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων,
  • _x000D_

  • Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα (υπό προϋποθέσεις).
  • _x000D_

  • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
  • _x000D_

  • Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.
  • _x000D_

[:]