Νέος κύκλος για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
ΕΤΕπ: Ενισχυμένη χρηματοδότηση το 2018 για τουριστικές επενδύσεις
24 Νοεμβρίου, 2017
Κόκκινα Δάνεια: Από βραχνάς, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
24 Νοεμβρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Νέος κύκλος για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]24/11/2017

Από την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Την προκήρυξη του νέου κύκλου ενισχύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα αρχίσει την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2018. Και σε αυτή τη φάση θα προκηρυχθούν τέσσερα καθεστώτα – προγράμματα και συγκεκριμένα η «Γενική Επιχειρηματικότητα», οι «Νέες Ανεξάρτητες μμε», οι «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και οι «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Η διαδικασία υποβολής και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου κύκλου, με κάποιες τεχνικές βελτιώσεις, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον νέο κύκλο συγχωνεύονται οι πρώτες δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, η υποβολή της αίτησης και η υποβολή του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης θα πραγματοποιούνται σε ένα και μόνο στάδιο. Σύμφωνα με τον νόμο, το ελάχιστο ύψος για να υπαχθεί μια επένδυση στις διατάξεις του ορίζεται στα 50.000 ευρώ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, στα 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στα 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster και στα 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα καθεστώτα

«Γενική Επιχειρηματικότητα»: Σκοπός του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση. Στις μορφές ενίσχυσης περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή.

«Νέες Ανεξάρτητες μμε»: Στόχος του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες μμε» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες μμε» παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα γενικών ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών

Το ελάχιστο ύψος δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης. Ομοίως, στις μορφές ενίσχυσης περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και η φορολογική απαλλαγή.

«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»: Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»: Στόχος του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000 ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Η μορφή ενίσχυσης για το συγκεκριμένο καθεστώς είναι η φορολογική απαλλαγή και η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για δώδεκα έτη.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]