Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι 8 κατηγορίες οφειλών που μπαίνουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα ταμεία
19 Απριλίου, 2019
ΕΦΚΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποδείξεις δαπάνης
19 Απριλίου, 2019
Δείτε τα όλα

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

19/04/2019

Στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς έπιασε ταβάνι η δαπάνη για το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου.

Σε αναγκαστική… ανάπαυλα θέτει για φέτος το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (ΝΑΜΜΕ)» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 καθώς βάσει των κοινοτικών κανονισμών, για το τρέχον έτος έχει ήδη καλυφθεί το ποσό των 150 εκατ. ευρώ που επιτρέπεται να διατεθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος.

Το γεγονός αυτό οδηγεί το υπουργείο στον σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, όπου για το 2019 θα καλύψει το όποιο κενό προκύψει από τη μη προκήρυξη νέου κύκλου για το καθεστώς ΝΑΜΜΕ. Διευκρινίζεται ότι για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους κύκλους του ΝΑΜΜΕ δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Απλώς για φέτος δεν θα υπάρξει νέος κύκλος.

Η δημιουργία του νέου καθεστώτος προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για τη σύσταση της αναπτυξιακής τράπεζας και το νέο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις που ήδη έχει κατατεθεί και συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές της βουλής. Μάλιστα το νέο πρόγραμμα θα είναι πιο δελεαστικό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από ό,τι το ΝΑΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, το νέο καθεστώς θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, στους τομείς της βιομηχανίας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), εφοδιαστικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εμπορίου, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.

Σημειώνεται ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές προσδιορίζονται επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, που αφορούν ιδίως το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την κατά κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), το μέσο ποσοστό ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το ποσοστό γήρανσης.

Στις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ενίσχυση θα έχει τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών έως του ποσού των 200.000 ευρώ, σύμφωνα με τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). Το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης και δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ.

Παρότι το σχέδιο νόμου που προβλέπει τη σύσταση νέου χρηματοδοτικού προγράμματος δεν έχει ψηφισθεί ακόμη, η προεργασία ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Αυτά όμως θα αποτυπωθούν σε απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία θα καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και το είδος της δραστηριότητάς τους, τα γενικά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των περιοχών, οι συγκεκριμένες περιοχές, η μορφή και το ύψος της επιχορήγησης, ο φορέας διαχείρισης της δράσης, η διαδικασία και ο έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης και λήψης της ενίσχυσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Πηγή: Euro2day.gr