Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «ΕRΑΝΕΤs 2021Α – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ντεμπούτο στον νέο αναπτυξιακό νόμο με άτοκα δάνεια και ιδιωτικούς ελέγχους
2 Ιουλίου, 2021
Στις 9 Ιουλίου ο Β’ κύκλος της δράσης «E-λιανικό»
2 Ιουλίου, 2021
Δείτε τα όλα

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «ΕRΑΝΕΤs 2021Α – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

02/07/2021

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «ΕRΑΝΕΤs 2021Α – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs» αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ Φορέων διαφορετικών Κρατών μελών και συνδεδεμένων Κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 ευρώ, ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι  250.000,00 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή (δημόσια δαπάνη). Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 15% έως 100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Ενίσχυσης.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 10.126.000,00 ευρώ. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
β) Επιχειρήσεις,
γ) Λοιποί φορείς, που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 21/07/2021 και ώρα 12.00.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 06/09/2021 και ώρα 15.00.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis.

Πηγή: antagonistikotita.gr