Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση των επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Κομισιόν: Πώς να δημιουργήσετε μια νέα επιχείρηση
27 Αυγούστου, 2018
Ο Σεπτέμβριος ξεκινάει με 6 ανοικτά προγράμματα
31 Αυγούστου, 2018
Δείτε τα όλα

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση των επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

28/08/2018_x000D_
_x000D_
Δημιουργία Ταμείου Συμμετοχών μέσω του αναπτυξιακού και ενός επενδυτικού σχήματος «fund of funds» από το ΤΑΝΕΟ_x000D_
_x000D_
Δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της συγκρότησής τους. Πρόκειται για το ταμείο συμμετοχών που θα ιδρυθεί στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016) και το αντίστοιχο ταμείο που έχει σχεδιαστεί από το Ταμείο Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ).Τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία θα είναι διαρθρωμένα σε υποταμεία (fund of funds) ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα, αφού το κάθε υποταμείο θα στοχεύει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων ή σε κλαδικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σε ότι αφορά το Ταμείο Συμμετοχών του αναπτυξιακού νόμου, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον επενδυτών να συμμετάσχουν με ίδια κεφάλαια. Στόχος, όπως αναφέρεται σχετικά, είναι η μόχλευση δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε, να προκύψει το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα._x000D_
_x000D_
Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται μια βεντάλια υποταμείων που θα αποσκοπούν στη δημιουργία νέων και τη μεγέθυνση υφισταμένων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων οι οποίες δίνουν έμφαση στην καινοτομία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση, η εξειδίκευση των κριτηρίων των επιλέξιμων επιχειρήσεων προς ενίσχυση, οι ποσοστώσεις κρατικής και ιδιωτικής συμμετοχής, η επιλέξιμη χρηματοπιστωτική μορφή ενίσχυσης, το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά επιχείρηση, καθώς και όλες οι διαδικαστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση των ταμείων που θα. συγκροτηθούν θα καθοριστούν με απόφαση του υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων._x000D_
_x000D_
 Στήριξη από ιδιώτες _x000D_
_x000D_
Υπογραμμίζεται ότι η δημόσια χρηματοδότηση θα παρέχεται προς ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θα συνεπενδύσουν στο πλαίσιο των υποταμείων και θα έχει τη μορφή ενισχύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ήτοι: α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, β) δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου προς τις επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή επενδύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή συνδυασμού αυτών._x000D_
_x000D_
Αρχικό ύψος 100εκατ._x000D_
_x000D_
Την ίδια στιγμή, το ΤΑΝΕΟ, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού επενδύσεων και ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με ιδιώτες επενδυτές για τη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού σχήματος δομής «fund of funds))._x000D_
_x000D_
Το αρχικό ύψος της δημόσιας επένδυσης (σ.σ.: η συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ) ανέρχεται στα 100 εκατ. και με δυνατότητες μελλοντικής αύξησης εάν αυτό κριθεί απαραίτητο στη συνέχεια, με στόχο τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα έχουν προβεί σε ενέργειες χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης και απευθύνει στα μέλη · της επενδυτικής κοινότητας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος._x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκληση που απευθύνθηκε σε όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και διαχειριστές επενδύσεων βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη σύσταση του Ταμείου. Τα νέα επενδυτικά σχήματα που θα διαχειρίζονται από ελληνικούς ή ξένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, θα επενδύουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε ελληνικές μικρές και μεσαίες εταιρείες μέσω απόκτησης μετοχών ή και μετατρέψιμων ομολογιών._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική