Μοιράζονται 6,2 εκατ. για ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων στη Δυτ. Ελλάδα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Απ. Βεσυρόπουλος: Δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις
19 Ιουλίου, 2019
EBRD: Παράταση στο πρόγραμμα για την εισαγωγή ΜμΕ στο Χρηματιστήριο
19 Ιουλίου, 2019
Δείτε τα όλα

Μοιράζονται 6,2 εκατ. για ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων στη Δυτ. Ελλάδα


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

19/07/2019

«Τρέχει» το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Εκκίνηση». Έως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων. Από 60% έως και 100% το ύψος της επιδότησης. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν.

Στην ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας στοχεύει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Εκκίνηση» που υλοποιείται στη συγκεκριμένη περιφέρεια.  Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών. Στην πλειονότητα των κατηγοριών, ανέρχεται στο 60%, ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις δαπανών, όπως για παράδειγμα η πρόσληψη νέου προσωπικού  που μπορούν να επιδοτηθούν έως και το 100%.

Το πρόγραμμα απευθύνεται  σε επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και των υπηρεσιών με στόχο τη  δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης, τον αναπροσανατολισμό των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Βάσει του οδηγού υλοποίησης του προγράμματος, οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχυθούν προσδιορίζονται ως εξής:

–  Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών (σύσταση μετά την 1/1/2015)

–  Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις  (σύσταση μετά την 1/1/2015)

–  Υπό σύσταση επιχειρήσεις

Για τις υπό σύσταση και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών ο ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι 25.000 ευρώ, ενώ για τις λοιπές υφιστάμενες είναι 50.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, ορίζεται στις 300.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες είναι οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

–  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

–  Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

–  Δαπάνες προσωπικού

–  Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

–  Δαπάνες προς τρίτους/ Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

–  Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

–  Προμήθεια αναλωσίμων

–  Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και πιστοποίησης προτύπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis  με την ένδειξη: “Δράσεις Περιφερειών  ΔΕ – Επιχειρηματική Εκκίνηση”.

Πηγή: Euro2day.gr