Με ικανοποιητικό ρυθμό οι αιτήσεις για «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Εκτός λίστας φορολογικών παραδείσων θέτει η Ε.Ε. άλλες τρεις χώρες
7 Μαρτίου, 2018
Άρση τραπεζικού απορρήτου για τα καταγγελμένα δάνεια
12 Μαρτίου, 2018
Δείτε τα όλα

Με ικανοποιητικό ρυθμό οι αιτήσεις για «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

09/03/2018_x000D_
_x000D_
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και δάνεια κεφαλαίου κίνησης από 10.000 έως 800.000 ευρώ_x000D_
_x000D_
Ικανοποιητικά εξελίσσεται, σύμφωνα με στελέχη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), η υλοποίηση του προγράμματος «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», καθώς ήδη το Ταμείο έχει δεχθεί τις πρώτες αιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δανειοδότησή τους με ευνοϊκούς όρους. Η ενεργοποίηση του προγράμματος εντάσσεται στο πλαίσιο του «ενδιάμεσου» Ταμείου Επιχειρηματικότητας και προβλέπεται να διατεθούν 384 εκατ. ευρώ σε δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης. Τα κονδύλια προέρχονται κατά 50% από το ΕΤΕΑΝ (192 εκατ. ευρώ) και κατά 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (άλλα 192 εκατ. ευρώ)._x000D_
_x000D_
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα σε μία εκ των δέκα συνεργαζόμενων τραπεζών μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2018._x000D_
_x000D_
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα. Τα δάνεια που θα χορηγηθούν μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς μόνο το μέρος της τραπεζικής συμμετοχής σε κάθε δάνειο (50%) είναι έντοκο, ενώ το 50% των κεφαλαίων που εισφέρεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο. Συνεπώς, το τελικό επιτόκιο δανεισμού για κάθε δάνειο διαμορφώνεται στο ήμισυ του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού για κάθε επιχείρηση._x000D_
_x000D_
Τα επενδυτικά δάνεια θα κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5 έως 12 έτη και με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη._x000D_
_x000D_
Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ σε συνάρτηση με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες._x000D_
_x000D_
Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στις δύο κατηγορίες δανείων._x000D_
_x000D_
Σκοπός δανείου_x000D_
_x000D_
Η δανειοδότηση των μμε μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αποσκοπεί σε:_x000D_
_x000D_
Α. Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων: Οποιαδήποτε επενδυτικού χαρακτήρα δαπάνη που προτίθεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων δαπανών  που έχουν εγκριθεί από τον επενδυτικό νόμο ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ κ.ά.)._x000D_
_x000D_
Β. Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης:_x000D_

  _x000D_

 • δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα (π.χ. δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης μιας επιχείρησης) και
 • _x000D_

 • δαπάνες που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.).
 • _x000D_

_x000D_
Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θα είναι όλες οι δαπάνες, τα παραστατικά των οποίων έχουν εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2017 (λήξη Α’ φάσης ΤΕΠΙΧ) και έπειτα και δεν έχουν υλοποιηθεί (εξοφληθεί) κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δανειοδότησης στην τράπεζα._x000D_
_x000D_
Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των κεφαλαίων θα πρέπει να έχει δεσμευτεί μέσω της υπογραφής των δανειακών συμβάσεων μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2018, ενώ οι εκταμιεύσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018._x000D_
_x000D_
Μη επιλέξιμες είναι οι εξής δαπάνες:_x000D_

  _x000D_

 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι ως μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.
 • _x000D_

 • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή οι τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998ί2006 (de minimis).
 • _x000D_

 • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).
 • _x000D_

 • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό
 • _x000D_

 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται.
 • _x000D_

_x000D_
Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται_x000D_
_x000D_
Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις:_x000D_

  _x000D_

 • Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2) και από τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L.214 της 9.8.2008, σ.3) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • _x000D_

 • Παράνομες ενισχύσεις: Επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
 • _x000D_

 • Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι του EIFAN: Όσες από τις επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο.
 • _x000D_

 • Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 de minimis: Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 (παράρτημα ΙΙΙ).
 • _x000D_

 • Οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού και χρηματοοικονομικού τομέα (τράπεζες, εταιρείες νenture capital, ΕΚΕΣ, εταιρείες leasing, εταιρείες factoring, ασφαλιστικές εταιρείες, ΑΕΔΑΚ. ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)
 • _x000D_

 • Τα νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κ.λπ.).
 • _x000D_

 • Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και οι επιχειρήσεις του κλάδου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.) και επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες οπλικά συστήματα. Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, καθώς και στον τριτογενή τομέα) θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).
 • _x000D_

 • Αποκλείονται, επίσης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, οι δημοτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και οι δημόσιοι οργανισμοί.
 • _x000D_

_x000D_
Ποσοστ6 κάλυψης Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση, ενώ προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία._x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της δράσης έχουν ήδη προσχωρήσει σε συνεργασία δέκα τράπεζες, οι οποίες, σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ, έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να είναι άμεσα σε πλήρη ετοιμότητα για την παραλαβή, αξιολόγηση και αποστολή των σχετικών αιτήσεων δανείων προς το ΕΙΈΑΝ._x000D_
_x000D_
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αιτήματος οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Παyκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική