«Κύμα» κινήτρων για επενδύσεις με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πέφτει το… οχυρό του νόμου Κατσέλη
11 Οκτωβρίου, 2019
Χατζηδάκης : Θα υπάρξει και τρίτη φάση για το «Εξοικονομώ κατ΄οίκον»
11 Οκτωβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

«Κύμα» κινήτρων για επενδύσεις με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

11/10/2019

Επιτάχυνση της αδειοδότησης επιχειρήσεων, μείωση γραφειοκρατίας και ΠΔΕ πενταετίας

Ταχύτερες διαδικασίες για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων, είσοδο των ιδιωτών στην αδειοδοτική διαδικασία των επιχειρήσεων, μείωση της γραφειοκρατίας για την έναρξη λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων, λιγότερα έγγραφα στο ΓΕΜΗ και πενταετή σχεδιασμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο, με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το υφιστάμενο επιχειρηματικό περιβάλλον υπονομεύει την ικανότητα της χώρας να παράξει νέο πλούτο και θέσεις απασχόλησης και συνεπώς επιτάσσει άμεσες και αποφασιστικές πρωτοβουλίες για την ταχεία βελτίωσή του και κατά προέκταση για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Εκτιμάται δε ότι η ταχεία και αποφασιστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ειδικά σε πεδία που είναι κρίσιμα για τις πλέον παραγωγικές επενδύσεις και στα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προσπάθειες των τελευταίων ετών πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που προβλέπονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, είναι μόνο η αρχή, καθώς στο επόμενο διάστημα και αφού τεθούν σε πρακτική εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις, θα ακολουθήσει κι άλλο πακέτο βελτιώσεων, ώστε η Ελλάδα να γίνει η πλέον φιλική στην επιχειρηματικότητα χώρα της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο προβλέπει:

Στρατηγικές επενδύσεις
Αίρεται η προϋπόθεση υπαγωγής στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (πακέτο Γιούνκερ) για τις επενδύσεις του ν.3389/2005 που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, προκειμένου αυτές να χαρακτηριστούν ως αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις.

* Περιλαμβάνονται και οι Στρατηγικές Επενδύσεις 2 του τομέα της βιομηχανίας στις κατηγορίες επενδύσεων για τις οποίες ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ως κίνητρο χωροθέτησης ορίζεται σε 0,6 αντί 0,3 που ισχύει σήμερα.
* Μειώνονται σε 30 εργάσιμες ημέρες οι προθεσμίες για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 και Α2. Σήμερα ισχύουν οι προθεσμίες 45 και 35 εργάσιμων ημερών, αντίστοιχα, γι’ αυτές τις κατηγορίες.
* Ορίζεται ως επιβαρυντική περίσταση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής η άπρακτη παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας των 45 ημερολογιακών ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης ή η μη εμπρόθεσμη αποστολή από τις περιφερειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή των σχετικών εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων.

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων  
* Η πιστοποίηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους μπορεί να γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες, αντί της διοίκησης που ισχύει σήμερα.
* Συμπληρώνεται το πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων και την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται: α) η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, β) η μη καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου για την υποβολή του αιτήματος ελέγχου και γ) δειγματοληπτικός έλεγχος για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από τριμελή επιτροπή.

* Υπάγονται εφεξής στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.4399/2016 επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, καθώς και σε δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
*  Επανακαθορίζεται το πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (αρ. 41 ν.3982/2011).
* Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) και την άσκηση των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων.
*  Επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις των OTA Α’ βαθμού και των Εταιρειών Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ) ή των Εταιρειών Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΔΕΠ) όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων και στις άλλες υπηρεσίες για τις οποίες οι OTA Α’ βαθμού εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη.
* Προβλέπεται ότι το 80% των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις διά του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ (ισχύει και σήμερα).
*  Απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση του προβλεπόμενου ποσοστού (τουλάχιστον 55% της έκτασης) που θα καταλάβει το ΕΠ.

Μεταποιητικές δραστηριότητες
Προβλέπεται ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης και όχι έγκρισης λειτουργίας που ισχύει σήμερα.
* Καταργείται η υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων επί τη βάσει της όχλησης (υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση) και υιοθετείται πλέον μόνο αυτή της περιβαλλοντικής κατάταξης (Α1 ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, Α2 ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και Β τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον).
* Επανακαθορίζεται το πλαίσιο για την ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό τις οριζόμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

  1. Προβλέπεται για κάθε φορέα η ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό την προϋπόθεση της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής του στο γενικό εμπορικό μητρώο, κατά περίπτωση.
    2. Ορίζεται ότι η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας θα γίνεται από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
    3. Παρέχεται, στις αρμόδιες αρχές, η δυνατότητα να αναθέτουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
    4. Προβλέπεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης από την αρμόδια Αρχή σε πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, της διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων.

ΓΕΜΗ
Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι στο ΓΕΜΗ θα καταχωρούνται στοιχεία αυτοματοποιημένα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας (τυπικός έλεγχος) ή ελέγχου νομιμότητας, και δημοσιεύονται με την υποβολή με μέριμνα του υπόχρεου της ηλεκτρονικής αίτησης. Παράλληλα εισάγονται αυστηρά πρόστιμα, που ανέρχονται έως και 100.000 ευρώ στην περίπτωση μη δημοσιοποίησης στοιχείων στο ΓΕΜΗ.

Αλλαγές στο ΠΔΕ
Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη θέσπιση κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, το συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των επιμέρους προγραμμάτων του, που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Παράλληλα με το νομοσχέδιο:
* Εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά την ημέρα της Κυριακής και τις ημέρες αργίας και οι μισθωτοί απασχολούμενοι σε κέντρα διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πώλησης.
* Προστίθενται στα όργανα, κατάσχεσης και καταστροφής των προϊόντων του άρθρου 11 του ν.3377/2015 (απομιμήσεις κ.λπ.) οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και κάθε άλλη ελεγκτική υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
* Δεν απαιτείται η έκδοση του Κανονισμού του άρθρου 187 του ν.4072/2012 ή η καταβολή τελών στο φορέα απονομής, για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του σήματος σε προϊόντα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) ή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ) στην Ελλάδα.
* Δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) που θα αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας αναφορικά με τη χάραξη στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.
* Συστήνεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων στις γενικές γραμματείες Βιομηχανίας και Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
* Παρατείνεται κατά ένα χρόνο και συγκεκριμένα έως τις 31/12/2020 η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011.

Απλούστευση διαδικασιών 
Με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται και Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών το οποίο αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διυπουργικού συντονισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επιδιώκουν την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση.

Πηγή: Ναυτεμπορική