Κονδύλια ύψους 162 εκατ. ευρώ για «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Από 18/7 οι αιτήσεις του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω
15 Ιουλίου, 2022
Νέο Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Επαγγελματικό Ψυγείο»
15 Ιουλίου, 2022
Δείτε τα όλα

Κονδύλια ύψους 162 εκατ. ευρώ για «Ψηφιακές Συναλλαγές»

15/07/2022

Vouchers για αναβάθμιση σε θέματα τιμολόγησης, φορολογικών παραστατικών και e-πληρωμών

Στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών αποσκοπεί το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές».

Το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 162,44 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS (Electronic Funds Transfer at Point of Sales).
Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ (Φορολογική Ταμειακή Μηχανή) και ΑΔΗΜΕ (Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας) για διασύνδεση με EFT/POS.
Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων).
Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός) παλαιών προδιαγραφών.


Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, που όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται σε 162,44 εκατ. ευρώ (συνολική δημόσια δαπάνη), επιμερίζεται σε κατηγορίες ως εξής:

– Για τις δαπάνες της κατηγορίας ενεργειών 1, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 15 εκατ. ευρώ.
– Για τις δαπάνες της κατηγορίας ενεργειών 2, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20 εκατ. ευρώ.
– Για τις δαπάνες της κατηγορίας ενεργειών 3, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 33,21 εκατ. ευρώ.
– Για τις δαπάνες της κατηγορίας ενεργειών 4, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 37 εκατ. ευρώ.
– Για τις δαπάνες της κατηγορίας ενεργειών 5, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 45,5 εκατ. ευρώ.
– Για τις δαπάνες της κατηγορίας ενεργειών 6, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11,73 εκατ. ευρώ.


Επιλέξιμες δαπάνες 

Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών). Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση). Κάθε δικαιούχος, επίσης, μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω κατηγορίες ενεργειών, εφόσον πληροί τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του προγράμματος, προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.


Επισημαίνεται ακόμη ότι το ύψος της ενίσχυσης/ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί την ονομαστική αξία του voucher και την ένταση ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή.


Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και τον ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα. Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Πηγή: Ναυτεμπορική