Κονδύλι 25 εκατ. ευρώ για… καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ευρωπαϊκοί πόροι 87 εκατ. ευρώ για τη Βιοοικονομία
24 Ιανουαρίου, 2020
Νέο νομοσχέδιο: Έρχεται παράλληλο σύστημα χρηματοδότησης έως 25.000 ευρώ
24 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Κονδύλι 25 εκατ. ευρώ για… καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

24/01/2020

Τη χρηματοδότηση των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα για να προβούν σε δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων και της εξωστρέφειας τους, προβλέπει ειδική δράση του ΕΣΠΑ.

Το ποσό των 25 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίηση ενεργειών βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στήριξης της εξωστρέφειας.

Οι πόροι αυτοί, θα χορηγηθούν από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω της δράσης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

Όπως συμπεραίνεται από τον τίτλο της, στόχος της δράσης, είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων αναβάθμισης των λειτουργιών των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, των εποπτευόμενων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, των ανεξάρτητων αρχών καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενα από υπουργεία, όπως για παράδειγμα, τα Επιμελητήρια.

Οι πράξεις που μπορούν να ενταχθούν στη δράση, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ικανότητας των παραπάνω φορέων για την υποστήριξη – κατά τρόπο ουσιαστικό και τελέσφορο – της ανάπτυξης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη χώρα μέσω ενεργειών, όπως της απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε όλους τους τομείς πολιτικής που έχουν άμεση επίδραση στην επιχειρηματικότητα, της αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις, και της ανάπτυξης ενός σταθερού και συνεπούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Κατά συνέπεια αναμένεται να απλοποιηθούν περίπλοκες διαδικασίες, να υπερκεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια και να αντιμετωπιστούν διοικητικές επιβαρύνσεις που επηρεάζουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων και κατ΄επέκταση δυσχεραίνουν την δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις και αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την προσαρμογή στις νέες αναπτυξιακές ανάγκες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ενδεικτικές μορφές πράξεων είναι οι ακόλουθες:

– λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Εποπτευόμενων Φορέων των Υπουργείων και των Ανεξάρτητων Αρχών στους τομείς αρμοδιότητάς τους (ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων βελτίωσης οργανωτικής λειτουργίας, οργάνωση της εφαρμογής νέων διαδικασιών/αρμοδιοτήτων κ.ά.)

– ανάπτυξη ή και ενίσχυση των διαδικασιών τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται και προσφέρονται στην ελληνική αγορά.

– ενίσχυση μηχανισμών εποπτείας της αγοράς: βελτίωση λειτουργίας των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνόλου της αγοράς.

– δημιουργία θεσμικού και διοικητικού πλαισίου ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις.

– εφαρμογή σχεδίων δράσης που συνιστούν υποχρεώσεις της χώρας έναντι των θεσμών ή αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς.

– ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της εξαγωγικής τους ικανότητας.

– παρεμβάσεις για δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος, με άρση εμποδίων και διοικητικών επιβαρύνσεων στο σύνολο της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

– υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών για το σχεδιασμό πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων.

Πηγή: Euro2day.gr