Γ. Τσακίρης: Άμεσα πληρωμές 2 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ενιαίος ψηφιακός χάρτης της χώρας για διευκόλυνση των επενδύσεων
26 Ιουλίου, 2019
Χρηματοδοτικά κίνητρα για τον πρωτογενή τομέα της Αττικής
26 Ιουλίου, 2019
Δείτε τα όλα

Γ. Τσακίρης: Άμεσα πληρωμές 2 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

26/07/2019

Στην άμεση πληρωμή 2 δισ. ευρώ εγκεκριμένων ενισχύσεων που παραμένουν στα συρτάρια για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους, προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως εξήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, κατά τη διάρκεια των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης.

“Αναμφισβήτητα, η ανάκαμψη έχει αρχίσει, γιατί αυτό είναι και η νομοτέλεια της αγοράς”, είπε ο υφυπουργός για να συμπληρώσει “έως σήμερα πρόκειται για μια μη “χρηματοδοτούμενη ανάκαμψη” κατά την ορολογία των οικονομολόγων, και πρέπει το συντομότερο δυνατό να γίνει χρηματοδοτούμενη, στη σωστή κατεύθυνση και σε γερές βάσεις.”

Και συμπλήρωσε: “Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (και ειδικά οι δικές μου αρμοδιότητες) θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με μετρήσιμους στόχους, όπου θα λαμβάνονται υπόψιν  πέρα από τα παραπάνω, και αλλά εξίσου σημαντικά χαρακτηριστικά όπως αυτό της κυκλικής οικονομίας, της βιωσιμότητας, κλπ., έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι μακροχρόνια, με γερές βάσεις που να μην επηρεάζεται τουλάχιστον από βραχείς περιόδους κρίσης”.

Το υπουργείο θα εστιάσει στις εξής ενέργειες:

– Στον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και μόχλευσή του με ιδιωτικά κεφάλαια.

– Στον συντονισμό του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

– Στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το σκέλος των Δημοσίων Επενδύσεων καθώς το υφιστάμενο χρονολογείται από το 1952.

– Στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος ΕΣΠΑ για τη μέγιστη δυνατή απορρόφησή του. Και στον εξορθολογισμό των υπαρχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όπου σήμερα  υπάρχει μεγάλος αριθμός προγραμμάτων, σε πολλά από τα οποία υπάρχει αλλήλοκάλυψη και πολύ χαμηλή απορρόφηση. Λιγότερα αλλά μεγαλύτερα προγράμματα και με διευρυμένα κριτήρια ένταξης. Σημαντικό στοιχείο είναι η άμεση πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους 2 δισ. εγκεκριμένων ενισχύσεων παραμένουν στο υπουργείο για γραφειοκρατικούς λόγους.

– Προτεραιότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ (που πάντα πρέπει να είναι counter-cyclical) καθώς αυτά είναι ανακυκλώσιμα και τα κεφάλαια τους επιστρέφονται ως εθνικοί πόροι στο ΠΔΕ με την ολοκλήρωση τους.

– Συγχρηματοδοτούμενα δανειακά προϊόντα με ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλές εξασφαλίσεις, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμέτοχων και Εγγυήσεις Δανείων ΜμΕ θα είναι η αιχμή των παρεμβάσεων.

– Θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των μικροπιστωσεων – microfinance.

– Αξιοποίηση των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027, του νέου ΕΣΠΑ μέσα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

– Το νέο ΕΣΠΑ ως βασικό χαρακτηριστικό θα έχει την απλοποίηση αλλά και την μεταστροφή του περισσότερο σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

– Ενίσχυση της ρευστότητας, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων COSME, INNOVFIN, INVESTEU.

– Συντονισμός με τα άλλα υπουργεία και Περιφέρειες/Δήμους για σωστή σειρά προτεραιότητας έργων, και διασφάλιση ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου.

– Σύναψη συμφωνιών με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς (EIB, EIF, EBRD, IFC, World Bank, ΟΟΣΑ κλπ.) για μόχλευση των ελληνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Επίσης συνάψεις πρωτοκόλλων συναντίληψης με τους παραπάνω φορείς για μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών (best market practices).

– Σύνδεση του Αναπτυξιακού Νόμου με το ΕΣΠΑ και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων για τις προκλήσεις της νέας εποχής.

– Ανάσχεση του “brain drain” και προσπάθεια μετατροπής σε “brain gain” μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Πηγή: Capital.gr