Φορολογική δήλωση: Οδηγός «επιβίωσης» για το Ε2

Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των οφειλών αγροτών – διαγραφή έως 100% των τόκων και έως 60% του κεφαλαίου
16 Μαΐου, 2018
Εντάσσονται στον εξωδικαστικό και τα χρέη του 2017
18 Μαΐου, 2018
Δείτε τα όλα

Φορολογική δήλωση: Οδηγός «επιβίωσης» για το Ε2

17/5/2018_x000D_
_x000D_
Όσοι ιδιοκτήτες νοίκιασαν πέρυσι τα ακίνητά τους αλλά δεν έλαβαν τα ενοίκια, θα πρέπει πρώτα να περάσουν από την Εφορία τους και στη συνέχεια συμπληρώσουν το έντυπο Ε2 προκειμένου να γλιτώσουν «άδικο» φόρο._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Αυτό προκύπτει από τον οδηγό ερωτήσεων απαντήσεων για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 τον οποίο επικαιροποίησε σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στον οδηγό δίνονται χρήσιμες απαντήσεις, μεταξύ άλλων και για τη δήλωση ακινήτων από ανηλίκους, την υποβολή του εντύπου από συζύγους και την καταγραφή κενών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων._x000D_

  _x000D_

 1. 1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου»._x000D_

  _x000D_

 1. 2. Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/12.2.2016, ΠΟΛ.1102/12.7.2016 και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ. θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2017, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού  έτους 2017._x000D_

  _x000D_

 1. 3. Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες._x000D_

  _x000D_

 1. 4. Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δε συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ._x000D_

  _x000D_

 1. 5. Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα._x000D_

  _x000D_

 1. 6. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999._x000D_

  _x000D_

 1. 7. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999._x000D_

  _x000D_

 1. 8. Πως συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν._x000D_

  _x000D_

 1. 9. Κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16. Τι να κάνω;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα, και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17, θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε Καταχώρηση τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17._x000D_

  _x000D_

 1. 10. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά._x000D_

  _x000D_

 1. 11. Πώς συμπληρώνω τη στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ._x000D_

  _x000D_

 1. 12. Ποιες επιλογές εμφανίζονται στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 1. Εκμίσθωση ξενοδοχείων
 2. _x000D_

 3. 2. Εκμίσθωση κλινικών
 4. _x000D_

 5. 3. Εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 6. _x000D_

 7. 4. Εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
 8. _x000D_

 9. 5. Εκμίσθωση καταστημάτων
 10. _x000D_

 11. 6. Εκμίσθωση γραφείων
 12. _x000D_

 13. 7. Εκμίσθωση αποθηκών κ.λπ.
 14. _x000D_

 15. 8. Εκμίσθωση γαιών
 16. _x000D_

 17. 9. Εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 18. _x000D_

 19. 10. Εκμίσθωση κατοικιών
 20. _x000D_

 21. 11. Εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α.
 22. _x000D_

 23. 12. Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.
 24. _x000D_

 25. 13. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών
 26. _x000D_

 27. 14. Δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων
 28. _x000D_

 29. 15. Δωρεάν παραχώρηση κλινικών
 30. _x000D_

 31. 16. Δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 32. _x000D_

 33. 17. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών θεαμάτων
 34. _x000D_

 35. 18. Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων
 36. _x000D_

 37. 19. Δωρεάν παραχώρηση γραφείων
 38. _x000D_

 39. 20. Δωρεάν παραχώρηση αποθηκών κ.λπ.
 40. _x000D_

 41. 21. Δωρεάν παραχώρηση γαιών
 42. _x000D_

 43. 22. Δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 44. _x000D_

 45. 23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 46. _x000D_

 47. 24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 48. _x000D_

 49. 25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)
 50. _x000D_

 51. 26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 52. _x000D_

 53. 27. Ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων
 54. _x000D_

 55. 28. Ιδιοχρησιμοποίηση κλινικών
 56. _x000D_

 57. Ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων
 58. _x000D_

 59. 30. Ιδιοχρησιμοποίηση αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων
 60. _x000D_

 61. 31. Ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων
 62. _x000D_

 63. 32. Ιδιοχρησιμοποίηση γραφείων
 64. _x000D_

 65. 33. Ιδιοχρησιμοποίηση αποθηκών κ.λπ.
 66. _x000D_

 67. 34. Ιδιοχρησιμοποίηση γαιών
 68. _x000D_

 69. 35. Ιδιοχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 70. _x000D_

 71. 36. Ιδιοχρησιμοποίηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 72. _x000D_

 73. 37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
 74. _x000D_

 75. 38. Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων
 76. _x000D_

 77. 39. ΚΕΝΟ
 78. _x000D_

 79. 40. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 80. _x000D_

 81. 41. Υπεκμίσθωση γαιών-γης
 82. _x000D_

 83. 42. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση ξενοδοχείων
 84. _x000D_

 85. 43. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κλινικών
 86. _x000D_

 87. 44. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 88. _x000D_

 89. 45. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
 90. _x000D_

 91. 46. Eισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση καταστημάτων
 92. _x000D_

 93. 47. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γραφείων
 94. _x000D_

 95. 48. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αποθηκών κτλ
 96. _x000D_

 97. 49. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γαιών
 98. _x000D_

 99. 50. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
 100. _x000D_

 101. 51. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κατοικιών
 102. _x000D_

 103. 52. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ. Π. Α.
 104. _x000D_

 105. 53. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.
 106. _x000D_

 107. 54. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
 108. _x000D_

 109. 55. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
 110. _x000D_

 111. 56. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση γαιών-γης
 112. _x000D_

 113. 57. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων (εκτός κατοικιών)
 114. _x000D_

 115. 58. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
 116. _x000D_

 117. 59. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
 118. _x000D_

 119. 60. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013
 120. _x000D_

 121. 61. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται
 122. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Πηγή: Euro2day.gr[:]