Εθνική: Πούλησε το πρώτο πακέτο NPLs με εμπράγματες εξασφαλίσεις 0,9 δισ. ευρώ

Η νέα πάγια ρύθμιση σε 10 ερωτήσεις – απαντήσεις
13 Δεκεμβρίου, 2019
Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά Ταμεία
13 Δεκεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Εθνική: Πούλησε το πρώτο πακέτο NPLs με εμπράγματες εξασφαλίσεις 0,9 δισ. ευρώ

13/12/2019

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη διάθεση του πρώτου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (Project Symbol) με εμπράγματες εξασφαλίσεις ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το 3ο τρίμηνο του 2019).

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 29ης Ιουλίου 2019, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 0,9 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο προς την Symbol Investment NPLCO DAC (εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια διαχειριστής των οποίων είναι η κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP and Elliott Advisors (UK) Limited).

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ τα δικηγορικά γραφεία των Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ.

Πηγή: Ναυτεμπορική