ΕΤΕΑΝ: Πώς χορηγούνται δάνεια έως 1,5 εκατ. ευρώ στις ΜμΕ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Έρχεται το ηλεκτρονικό λογιστήριο – Τι αλλαγές φέρνει
5 Απριλίου, 2019
Μειώνονται κατά 500 εκατ. ευρώ τα επιχειρηματικά δάνεια που θα λάβουν την προστασία πρώτης κατοικίας
5 Απριλίου, 2019
Δείτε τα όλα

ΕΤΕΑΝ: Πώς χορηγούνται δάνεια έως 1,5 εκατ. ευρώ στις ΜμΕ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

05/04/2019

Άτοκο το 40% του δανείου. Τα δύο υποπρογράμματα, το επιτόκιο και οι όροι εξόφλησης. Ποιοι δικαιούνται να τα λάβουν και από ποιες τράπεζες. Η διάρκεια αποπληρωμής και η περίοδος χάριτος.

Δάνειο έως και 1,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 40% είναι άτοκο (δηλαδή οι 600.000 ευρώ), έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών, οι οποίες έχουν εισφέρει και το μεγαλύτερο ποσό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 915 εκατ. ευρώ, οι τράπεζες έχουν εισφέρει 549 εκατ. ευρώ και το ΕΤΕΑΝ τα υπόλοιπα 366 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 40%. Στο ποσοστό του δανείου που συμμετέχει το ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο για τις επιχειρήσεις, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο αρκετά δελεαστικό.

Τα δάνεια που χορηγούνται, έχουν τον χαρακτήρα είτε κεφαλαίου κίνησης είτε επενδυτικού σκοπού και για τον λόγο αυτό, η «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα. Ανάλογα με την επιλογή του υποπρογράμματος, τα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται από 10.000 έως 500.000 ευρώ και από 25.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ.

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ) και ακολούθως υποχρεούνται να υποβάλλουν τον φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών. Σημειώνεται ότι στο ΠΣΚΕ, γίνεται μόνο εγγραφή του ενδιαφερόμενου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλα τα υπόλοιπα που απαιτούνται για τη λήψη του δανείου κατατίθενται στις τράπεζες.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες είναι οι εξής:

Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Αlpha Βank, EFG Eurobank, Τράπεζα Αττικής ΑΤΤ +3,46%, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.

Τα υποπρογράμματα

Το υποπρόγραμμα 1 παρέχει δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης όπως τεκμηριώνεται από το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης). Το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω όρια ορίζονται ανά επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, το εύρος δανείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζεται μεταξύ 10.000 έως 500.000 ευρώ και η διάρκειά τους από 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως έξι μήνες.

Το υποπρόγραμμα 2 παρέχει δάνεια για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ και η διάρκεια του δανείου καθορίζεται στα 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι έως 24 μήνες.

Επιλεξιμότητα δαπανών

Υποπρόγραμμα 1: η τράπεζα ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Υποπρόγραμμα 2: η τράπεζα ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά τη χρηματοδότηση ανεξάρτητου επενδυτικού σχεδίου.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής. Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός θα μεριμνά ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρείται στον δανειακό φάκελο το σχετικό δικαιολογητικό.

Ως μη επιλέξιμες ορίζονται οι εξής δαπάνες:

– Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή.

– Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό Ε.Κ. 1407/2013 (de minimis).

– Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό Ε.Κ. 1407/2013 (de minimis).

– Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό, ο ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση προς φορολογική αρχή ή ασφαλιστικό φορέα.

Το επιτόκιο της συμμετοχής του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός).

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρει η τράπεζα στα δάνεια της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» δεν πρέπει να υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων του, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, το 40% του δανείου είναι άτοκο λόγω της συμμετοχής του ΕΤΕΑΝ.

Όροι αποπληρωμής

Η συχνότητα αποπληρωμής και το ύψος της δόσης κεφαλαίου καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της τράπεζας και της επιχείρησης, ενώ είναι αποδεκτές τακτές ή μη δόσεις, ισόποσες ή ανισόποσες, δηλαδή επιτρέπεται και το “balloon payment”, με την προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλαδή το 25% της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% του εκταμιευθέντος δανείου.

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία.

Πηγή: Euro2day.gr