Επιβολή λουκέτων και για μη διαβίβαση εκδοθεισών αποδείξεων

Έρχονται εξπρές-ρυθμίσεις α λα καρτ και νέο πλαίσιο προστασίας κατοικίας για οφειλέτες
14 Ιουνίου, 2024
Οι προσαρμογές που εξασφαλίζουν τα €36 δισ. του “Ελλάδα 2.0”
19 Ιουνίου, 2024
Δείτε τα όλα

Επιβολή λουκέτων και για μη διαβίβαση εκδοθεισών αποδείξεων

18/06/2024

Πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας από την ΑΑΔΕ σε κατάστημα ενδυμάτων πολυεθνικής επιχείρησης

Υπέρογκα πρόστιμα και επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και για τις επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των αποδείξεων που έχουν εκδώσει.

Οι αρμόδιες φοροελεγκτικές αρχές, ήδη από χθες επέβαλαν σε γνωστή πολυεθνική επιχείρηση λιανικής πώλησης ενδυμάτων πρόστιμο 56.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 2 ημέρες στο κατάστημα της επιχείρησης στην Πλατεία Συντάγματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι από το εν λόγω κατάστημα κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 12 Ιουνίου της φετινής χρονιάς εκδόθηκαν μεν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ 21.100 αποδείξεις, αξίας 576.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 111.500 ευρώ.

Οι ελεγκτές επισκέφθηκαν το κατάστημα με βάση τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους στα tablets τους από το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive που βλέπει σε πραγματικό χρόνο τη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Αφού διαπίστωσαν τη συγκεκριμένη παράβαση απέστειλαν έκθεση ελέγχου στην αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία επέβαλε στην επιχείρηση πρόστιμο 56.000 ευρώ, όπως προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024).

Συγκεκριμένα, βάσει της διάταξης αυτής, σε φορολογούμενο που παραλείπει να διαβιβάσει ή διαβιβάζει εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ σε ημερήσια βάση.

Επίσης στο κατάστημα μπήκε λουκέτο για 2 μέρες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες σε κάθε επιχείρηση που διαπιστώνεται ότι δεν διαβίβασε στην ΑΑΔΕ πάνω από 10 αποδείξεις λιανικής πώλησης που εξέδωσε μέσω ταμειακής μηχανής ή άλλου φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (ΦΗΜ) ή δεν διαβίβασε στην ΑΑΔΕ αποδείξεις λιανικής πώλησης εκδοθείσες από ΦΗΜ, συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού.

Τέλος, οι ελεγκτές εξετάζουν και τις κινήσεις και άλλων καταστημάτων της γνωστής αλυσίδας ρούχων, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και εκεί αντίστοιχες παραβάσεις.

Πλαίσιο κυρώσεων

Το πλαίσιο των κυρώσεων αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων που ισχύει για όσους επιχειρηματίες είτε δεν εκδίδουν μεγάλο αριθμό αποδείξεων είτε δεν διαβιβάζουν τα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ ή αλλοιώνουν τα δεδομένα που εκδίδουν οι ταμειακές μηχανές με σκοπό την απόκρυψη εισπράξεων είναι πολύ αυστηρό. Πρόσφατα επικαιροποιήθηκε (προσαρμόστηκε στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) με την υπ’ αριθμόν Α.1093/2024 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η απόφαση αυτή μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:

1) Εφόσον διαπιστωθεί μετά από έλεγχο μη έκδοση, ανακριβής έκδοση ή μη διαβίβαση φορολογικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης:

α) Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

β) Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης (α) διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

γ) Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης (β) διαπιστώνεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

«Πειραγμένες» ταμειακές

2) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών κατά τη διενέργεια κάθε είδους φορολογικού ελέγχου, αναστέλλεται:

α) Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασής του στην οποία αφορά ο έλεγχος από 2 έως 12 μήνες, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

β) Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης που ορίζεται με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, από 3 έως 24 μήνες.

Παρεμπόδιση ελέγχου

3) Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της ΑΑΔΕ με απόφαση του διοικητή της αναστέλλεται μέχρι 1 μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος.

Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον 2 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για τον χρόνο εκτέλεσης αυτής.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr