Επιστρέφει το πέναλτι πρόωρης εξόφλησης στα στεγαστικά δάνεια

Οι ρήτρες της ασφαλιστικής ικανότητας για τους οφειλέτες
8 Ιουνίου, 2023
Επενδύσεις 380 εκατ. για απολιγνιτοποίηση
9 Ιουνίου, 2023
Δείτε τα όλα

Επιστρέφει το πέναλτι πρόωρης εξόφλησης στα στεγαστικά δάνεια

Μια πάγια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη στο παρελθόν, αυτή της επιβολής πέναλτι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του στεγαστικού δανείου, επαναφέρουν σταδιακά οι ελληνικές τράπεζες.

08/06/2023

Όπως αναφέρουν πηγές του κλάδου, παρότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν επιτρέπει την καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόωρης αποπληρωμής στα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, δεν ισχύει το ίδιο και για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου ή για τα δάνεια που περιλαμβάνουν περίοδο σταθερού επιτοκίου -τα οποία είναι σήμερα τα πλέον δημοφιλή.

Θυμίζεται ότι το 85-90% των στεγαστικών δανείων που εκταμιεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα ήταν κυμαινόμενου επιτοκίου, γεγονός που έθεσε στο “περιθώριο” πρακτικές όπως το πενάλτι. Πλέον, όμως, που οι δανειολήπτες στρέφονται σε στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο για 3, 5 ή 10 έτη, οι τράπεζες εξετάζουν σοβαρά το πέναλτι ως ένα μέτρο αντιστάθμισης του επιτοκιακού τους κινδύνου. 

Σημειώνεται ότι το ύψος της εν λόγω αποζημίωσης εξαρτάται από τη διαφορά των επιτοκίων στην διατραπεζική αγορά, μεταξύ της χρονικής στιγμής έναρξης του σταθερού επιτοκίου και αυτής της επανατοποθέτησης του πρόωρα εξοφλούμενου κεφαλαίου, το πρόωρα εξοφλούμενο ποσό και το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της περιόδου σταθερού επιτοκίου.

Η Eurobank, για παράδειγμα, έχει επαναφέρει το πέναλτι πρόωρης προεξόφλησης στα νέα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο 10 ετών (για το διάστημα ισχύος του σταθερού επιτοκίου), ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη έχει και η Εθνική Τράπεζα.  Αντιθέτως, τόσο η Alpha Bank όσο και η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχουν προβεί προς το παρόν σε επαναφορά του πέναλτι, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις μικρότερες τράπεζες όπως η Attica Bank ή η Συνεταιριστική Καρδίτσας.

Πού κυμαίνονται επιτόκια των νέων στεγαστικών

Όσον αφορά στα επιτόκια στεγαστικών δανείων που εκταμιεύονται σήμερα, αυτά εξαρτώνται από το διάστημα για το οποίο προσφέρεται σταθερό επιτόκιο.

Όπως ανάφερε η Γενική Διευθύντρια Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας, Χριστίνα Θεοφιλίδη, πλέον οι δανειολήπτες στρέφονται σε στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο 5 ή 10 ετών. Σε αυτή την κατηγορία δανείων, τα επιτόκια που προσφέρει η Εθνική κυμαίνονται στα επίπεδα του 4,00-4,40% (για σταθερό 10ετίας), του 3,50-4,00% (για σταθερό 5ετίας) και 3,00-3,30% (για σταθερό 3ετίας).

 

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR